Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

A Salgótarjáni Tankerületi Központ „A NAT elvárásaihoz illeszkedő tematikus programok megvalósítása a közösségi és élményalapú tanulás módszertani továbbfejlesztése, a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében” című projektje megvalósítására közel 150 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. A pályázat célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak. Középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését. A projekt megvalósítása 2018. 02.01-2019.07.31-ig tart.