„Táborozni jó!”

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

TÁBOROZNI JÓ!

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című EFOP-3.3.5-17 kódszámú pályázati felhívásra, amelyet 2018. február 7. napján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásra érdemesnek ítélt.

A projektben résztvevő köznevelési intézmények:

 • Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola,
 • Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola,
 • Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola,
 • Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola,
 • Németh László Gimnázium, Általános Iskola,
 • Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola,
 • Szentesi Koszta József Általános Iskola,
 • Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola,
 • Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium,
 • Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi Általános Iskolája,
 • Csongrád és Térsége Általános Iskola László Gyula Általános Iskolája,
 • Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája,
 • Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája,
 • Csongrád és Térsége Általános Iskola Piroskavárosi Általános Iskolája.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Projekt címe: Táborozni jó!

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.5-17-2017-00015

A támogatás összege: 119 999 697,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt megvalósítás ideje: 2018. március 01. - 2019. augusztus 31.

A projekt célja:

2018. június 3 - 4. hetében, illetve 2019. június 3 - 4. hetében az intézmények részvételével olyan tematikus napközis és bentlakásos programok valósulnak meg 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával (témamodulok és módszertani segédanyagok használatával), amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A pedagógusok, animátorok szervezett képzéseken, szakmai fórumokon vesznek részt. A programokba bevonására kerülnek önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók is.

A beruházás az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

EFOP-3.3.5-17-2017-00015 pályázat szerződései:

További információ kérhető:


Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Zajzonné Szabó Edina    projektmenedzser
tel:                                   +36 (62) 795-213
e-mail:                             tNjFxrnKIaF30TVZWRpbmEuc3phYm8uemFqem9ubmVAa2suZ292Lmh1