EFOP-3.2.5-17-2017-00051 MTMI centrikus és általános pályaorientációs tevékenységek megvalósítása a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben

.