Szervezeti, személyzeti adatok

Törzskönyvi alapadatok

Alapító Okirat

Alapító módosító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés

5 millió Ft-nál nagyobb értékű szerződések 2019

Közbeszerzési terv 2018.

Közbeszerzési terv 2019.

Szabályzatok

1.-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Számviteli politikája

2-2017.-A Pápai Tankerületi Központ az eszközök és források értékelési szabályzata

3-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

4-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Önköltség- számítási szabályzata

5-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Pénzkezelési szabályzata

6-2017.-A Pápai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjérol szóló szabályzata

7-2017.-A Pápai Tankerületi Központ számlarendjérol

8-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Bizonylati rendje

9-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésérol és hasznosításáról szóló szabályzata10-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

10-2017-A Pápai Tankerületi Központ Kiküldetési szabályzata

11-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

12-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata

13-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Telekommunikációs eszközök használatának rendjérol szóló szabályzata

14-2017.-A Pápai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjármuvek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjérol szóló szabályzata

15-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Reprezentációs szabályzata

19-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Munkavédelmi Szabályzata

20-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Tuzvédelmi Szabályzata

21-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Közszolgálati adatvédelmi szabályzata

22-2017.-A Pápai Tankerületi Központ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrol szóló szabályzata

23-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Belso Ellenorzési Kézikönyve

24-2017.-A Pápai Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjérol szóló szabályzata

25-2017.-A Pápai Tankerületi Központ szervezeti integritást sérto események kezelésének eljárásrendjérol szóló szabályzata

26-2017.-A Pápai Tankerületi Központ kötelezoen közzéteendo adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdeku adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjérol szóló szabályzata

27-2017.-A Pápai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdeku bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzata

29-2017.-A Pápai Tankerületi Központ nemdohányzók védelmérol és a dohányzóhelyek kijelölésének rendjérol szóló szabályzata

30-2017.-A Pápai Tankerületi Központ Esélyegyenloségi Terve

Létszámadatok

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (tényleges): 8574fő

Tanulói létszám 2018.október elsejei állapot (számított): 13664 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 31 fő