.


Kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ


Projekt kezdete: 2018.02.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

Projekt pénzügyi befejezése/záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.04.30 (legkésőbb 2021.12.30.)

Projekt összköltsége/elszámolható összköltsége: 69.243.900 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt rövid összefoglalása:

-          A projekt időtartama: 24 hónap

-          Bevont intézmények száma 4 db, melyek:

o   Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

o   Pápai Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola

o   Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

o   Pápai Petőfi Sándor Gimnázium

-          Létszám a bevont intézményekben: 1 469 fő (KIR-STAT 2015/2016. évi adatok alapján)

-         Célérték a projekt fizikai befejezésekor: 963 fő (a tanulói összlétszám 10%-a)

-         A Központ általános célja a pályaorientációs fejlesztések befogadása – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban: növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését.

-        Az általános célokat átfogó projektcélok részletezik:

o   A pályaorientációs tevékenységek száma növekedjen, minősége javuljon a projektben résztvevő valamennyi intézmény esetében.

o   Matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választását támogassák a projekt tevékenységek, az MTMI irányú orientáció a lehető legtöbb programban legyen jelen, a tevékenységek széles köre irányuljon az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, ill. direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére.

o   A szociokulturális hátrányok csökkentését célozzák a tervezett tevékenységek.

-          A tervezett projekttevékenységek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

1. Iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény

2. Interaktív, illetve virtuális térben megvalósított - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, vetélkedők szervezése

3. Pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása

4. Interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak megvalósítása, illetve ezeken való részvétel

5. Több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

6. MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése

7. Tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése

8. Az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása

9. Az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése

PapaiTankerLogo