Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben
Berettyóújfalui Tankerületi KözpontEFOP-3.2.5-17-2017-00004

Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00004

Támogatás összege (Ft): 100 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.01.01.-2022.03.31.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által fenntartott intézményekben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Az MTMI programokban a tanulók elsősorban pályaorientációs fókusszal vesznek részt. Egy tanuló több MTMI fókuszú programban is részt vehet, ez esetben többször is beszámítható a programba. A projekt másik tartalmi eleme szakmai együttműködések létrehozása különféle piaci szereplőkkel (vállaltokkal, cégekkel). Ezek az együttműködések a tanórán kívüli szakmai tevékenységekhez kapcsolódnak.

Célok:

-  a tudatos felnőttkori életpálya építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása.

- a tanulók pályaorientációs kompetencia fejlesztése, kiemelten az MTMI területek népszerűsítésére vonatkozóan.

- a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.