SZÜLŐ-SULI PROGRAM AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

2018 | 01 | 01.

Egri Tankerületi Központ

AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEI

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SZÜLŐ-SULI PROGRAM AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Az Egri Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.11.1-17 kódszámú, „Szülő-Suli”- tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül” című felhívásra benyújtott pályázatával 79.797.803 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A programban az Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola, az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola, a Hevesi József Általános Iskola és AMI, a Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola, és a Sütő András Általános Iskola vesznek részt. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A támogatás mértéke 100%.

Az Egri Tankerületi Központ a projekt keretében kívánja még eredményessebbé tenni az intézményeket. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosításához és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítéséhez.

A projekt időtartama: 2018.01.01-2020.12.31.                                     

A projekt címe: „Szülő-Suli program az Egri Tankerületi Központ intézményeiben”

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.11.1-17-2017-00028

További információ kérhető: AigrOdxuXjBfq5WTzDMZWdlckBray5nb3YuaHU=