EFOP-3.11.1-17-2017-00028

Publikálva: 2021. május 12.

SZÜLŐ-SULI PROGRAM AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

2021 | 03 | 31.

Egri Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT A „SZÜLŐ-SULI PROGRAM” AZ EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN


A Széchenyi 2020 program részeként, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „„Szülő-Suli” - tanulók iskolai előmenetelének javítása, és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül” (EFOP-3.11.1-17-2017-00028) című pályázaton elnyert 79 797 803 Ft az Európai Unió támogatásnak köszönhetően megvalósult a Szülő-Suli program az Egri Tankerületi Központ intézményeiben c. projekt. A támogatás mértéke: 100%.

A projektben az Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola, az Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola, a Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Mezőtárkányi Általános Iskola és a Sütő András Általános Iskola vett részt. A projekt keretében a pedagógusok akkreditált továbbképzésen a tanulók pedig több témában is műhelyfoglalkozáson vettek részt.  A felzárkóztatást igénylő tanulók egyéni fejlesztésben részesültek. Továbbá intézményenként a helyi adottságokhoz igazodó, szemléletformálást segítő módszertani útmutató is készült. Ezen kívül megvalósításra kerültek kirándulások, színház- és múzeumlátogatások valamint családi napok, vetélkedők és egészségnapok.

A megvalósult programok hozzájárultak korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, a minőségi oktatáshoz való széles körű hozzáférés biztosításához és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítéséhez. 

A projekt időtartama: 2018.01.01-2021.03.31.     

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.11.1-17-2017-00028 

További információ kérhető: HrsYapCoerkCXzKMH3OOcZWdlckBray5nb3YuaHU=                              

Menü

Navigáció