Együtt, testvérként- iskolaközi szemléletformáló program a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-3.1.8-17-2017-00119

Együtt, testvérként-iskolaközi szemléletformáló program a Sári Gusztáv Általános Iskolában

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00119

Támogatás összege (Ft): 15 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01.- 2020.06.29.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2017-ben pályázatot nyújtott be iskolaközpontú együttműködések érdekében. A projekt a támogató döntés alapján 15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításáért, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ felel.

A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására, erősíti a hazafiságot és a nemzeti identitást.

A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola, partner iskolaként az alábbi programtevékenységeket kívánja megvalósítani.

·         a partner iskolák bemutatása és megismertetése (kultúra, társadalmi helyzet, nemzetiség, földrajzi sajátosság),

·         az egészséges életmód fontossága

·         a társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága etnikai, vallási alapon, illetve életkor, fogyatékosság vagy szexuális irányultság miatti hátrányos megkülönböztetés)

A megvalósítás tevékenység formái:

1.     A kötelező óraszámon felüli      nyelvi   órák szervezése.

2.     Délutáni foglalkozások szervezése.

3.     Tantárgyi fejlesztés támogatása.

4.     Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése.

5.     Az partner intézmények közti kapcsolatfelvétel, együttműködés.

A tevékenységek megvalósításának helyszíne:

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 4183 Kaba, Kossuth u. 2.

 

Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola

 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 39.