Veled vagyunk, velünk vagy

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

VELED VAGYUNK, VELÜNK VAGY

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent „A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című EFOP-3.1.6-16 kódszámú pályázati felhívásra.
A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. március 27. napján EFOP-3.1.6-16-2017-00004 azonosítószámon támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázat keretében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakmai fejlesztése valósul meg.

Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: Veled vagyunk, velünk vagy
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.6-16-2017-00004
Projekt összköltsége: 44.997.213 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projektidőszak: 2018. július 1. – 2020. december 29.

Projekt tárgya:

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyerekeket, tanulókat oktató-nevelő pedagógusok, a sikeres integrációt elősegítő utazó gyógypedagógusok képzése, felkészítése, valamint a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése, a minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök beszerzése.

A pályázat fő célcsoportjai:

A projekt célcsoportjai a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók, integráltan oktatott látássérült és siketvak tanulók 5 településen, 5 intézményben, gyógypedagógusok, integráló pedagógusok, nevelő munkát segítők, szülők.

A pályázatban megvalósítandó célok és tevékenységek:

 • gyógypedagógusok és integráló pedagógusok módszertani, szakmai továbbképzése;
 • fejlesztő és IKT eszközök beszerzése a kommunikáció, a mozgás, a látássérültek tanulásának, az SNI tanulók részképességének fejlesztésére;
 • tudásmegosztást segítő műhelymunkák, workshopok a tantestület tagjainak, a nevelő munkát segítőknek, szülőknek;
 • széles kapcsolati háló kialakításával, az információk megosztásával, a fogadó, befogadó pedagógusok, a kortárscsoport felkészítésével, személyes élményen alapuló érzékenyítéssel, a sajátos nevelési igényű tanulók értékeinek bemutatásával segítsük elő a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók társadalmi elfogadását, az inklúzió megvalósulását.

A pályázat eredményei:

 • 14 féle továbbképzésen, felkészítésen 124 fő gyógypedagógus, pedagógus szerez korszerű módszertani ismereteket a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók, valamint az integráltan oktatott, nevelt gyerekek, tanulók fejlesztéséhez;
 • speciális terápiák megtanulásával a gyerekek, tanulók komplex megsegítése biztosított lesz;
 • összesen 405 db fejlesztést, oktatást, terápiákat segítő eszköz beszerzésével a súlyos és halmozottan fogyatékos, az integráltan nevelt, oktatott gyerekek, tanulók egyaránt állapotuknak, képességeiknek megfelelő differenciált fejlesztést kapnak, hozzájutnak tanulásukat, társadalmi beilleszkedésüket, kommunikációjukat segítő eszközökhöz, segédeszközökhöz, fejlesztőjátékokhoz;
 • a képzésen résztvevő pedagógusok, gyógypedagógusok a tanultakat belső képzéseken, műhelymunkákon bemutatják a tantestület többi tagjának, a nevelő munkát segítőknek, a szülőknek;
 • a gyógypedagógusok a saját készítésű differenciált feladatbankkal, képi kommunikációs eszközökkel egységesítik és segítik a csoportok szakmai munkáját;
 • a beszerzett fejlesztőeszközök felhasználásának lehetőségei bemutatásra kerülnek a tantestületnek, a nevelő munkát segítőknek, a szülőknek;
 • családi napon, kulturális gálán a társadalmi elfogadást segíti a projekt a közös élménnyel;
 • pedagógiai konferencia szervezésével a gyógypedagógia, pedagógia elismert szakemberei találkoznak a fogadó pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, szülőkkel;
 • saját élmény alapú érzékenyítő foglalkozás valósul meg a kortárs csoport tagjainak, a fogadó pedagógusoknak elsősorban az érzékszervi fogyatékos tanulók elfogadására, megsegítésére, így a programon résztvevők betekintést nyernek a sérült lét nehézségeibe;
 • a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók kommunikációja, szociális- és érzelmi fejlődése, motivációja kerül fejlesztésre állatasszisztált terápiával, valamint alternatív és augmentatív kommunikációs eszközöket bemutató játszóházzal;

Az intézmény hosszú távú célja, hogy szakmai, módszertani központtá váljon a súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában Csongrád megyében.

A beruházás az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg.

További információ kérhető:

Megyesi Istvánné                                     
projektmenedzser                               
tel.: +36 (62) 247 074                         
e-mail: utyu8xNTcM1Oza296bXV0emFAa2Zpc2staG12aGVseS5zdWxpbmV0Lmh1
            sgWDzVBDmwbbBIPc3rrzbWVneWVzaW5lLmtvem11dHphQGdtYWlsLmNvbQ==

Dr. Hajdúné Csakajda Ildikó
szakmai vezető
tel.: +36 (30) 236 9236
e-mail: mZtdVhGfki4EmZEa296bXV0emEuZWd5bWlAZ21haWwuY29t