Lépj egy fokkal feljebb! Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban

Berettyóújfalui Tankerületi Központ

EFOP-3.1.10-17-2017-00036

Lépj egy fokkal feljebb! Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban


Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.10-17-2017-00036

Támogatás összege (Ft): 17 199 410 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

 A projekt tartalmának bemutatása:

Intézményünk, a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017 őszén sikeresen pályázott az EFOP-3.1.10.17-2017-00036 azonosító számú „Lépj egy fokkal feljebb - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban elnevezésű pályázatra. A pályázat 2018. február 01-jén kezdődött és 2020. november 30-áig tart. A pályázatba 15 hátrányos helyzetű kollégista tanuló került bevonásra. Az ő tanulmányaikat 3 mentor felügyeli, segíti. A mentorok minden héten foglalkoznak mentoráltjaikkal és évente kétszer el is látogatnak hozzájuk. A tanulók hetente fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt matematikából, szövegértésből, IKT kompetenciából, szociális kompetenciából és idegen nyelvből. A foglalkozásokat a pályázatba bevont fejlesztő pedagógusok vezetik. .Az idegen nyelvi képzés kiemelt szerepet kap a pályázatban. A résztvevők hetente kétszer 60 percben erősítik idegen nyelvi kompetenciáikat. A cél az lenne, hogy a projekt végére a tanulók sikeres nyelvvizsgát szerezzenek. Filmklubbon és sportköri foglalkozásokon is részt vesznek a diákok. A pályázat során szervezünk szakmai kirándulásokat Budapestre, Szentendrére és Miskolcra. 2019 júniusában egy öt napos nyári táborban pihenhetik ki a tanév fáradalmait. A családdal való kapcsolatot nem csak a családlátogatások alkalmával erősítjük, hanem a megvalósítás alatt két alkalommal családi napot is szervezünk. A tapasztalatokat más nyertes köznevelési intézményekkel osztjuk meg, segítjük egymás munkáját. Ennek sikeressége érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával.