Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása FurtánKedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00079

Támogatás összege (Ft): 50 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.12.01.- 2019.12.30.

Konzorciumi partner: Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A Furtai Bessenyei György Általános Iskolában megvalósult projekt fő célja a társadalmi együttműködés erősítése. Az iskolának nagy szerepe van Furta település kulturális életében, illetve fejlődésében.

A projekt részcéljai:

1.            Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2.            Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3.            Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4.            Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5.            A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

A projekt célcsoportja:

az iskola tanulói, bevont együttműködő civil szervezetek, települési intézmények, szülők, meghívott vendégek, akiknek a közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek száma, továbbá a közösségi programok száma és választéka, ezáltal erősödik a településen élők társadalmi aktivitása.

A fejlesztés eredményeként 2017. december 4-vel megkezdődött a szakmai munka, szakkörök, rendezvények, kirándulások, vetélkedők tartása. A megvalósítás időszakában 4 kötelező elem valósult meg.

Kötelezően választható tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

Egyéb, az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységek közös előkészítése:


A történelmi eseményekre való megemlékező ünnepségek révén a gyermekek az együvé tartozás érzését, a nemzethez való tartozás érzését élhetik át. Ezek a megemlékezések alkalmasak arra, hogy a szereplő gyerekek kommunikációja fejlődjön, a hallgatóság a történelmi eseményeket kreatívabban tanulhatja, élheti át. Önazonosságukban az emlékezet különböző formái meghatározó szerepet játsszanak. Nem csak ünnepi megemlékezéseket jelentenek ezek az alkalmak, hanem családi ünnepet is (anyák napja, gyermeknap stb.), amikor a kisebb közösség együttlétét ünnepelhetjük meg. A pályázat révén ezek az alkalmak még kiemeltebbek, színvonalasabbak lehettek, például a külső fellépők által.

 

Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése:


A művészeti ágakhoz köthető tevékenység két szakkör keretében valósult meg, a néptánc szakkör, illetve az ikonfestő szakkör, amelyek 1 évig működtek a pályázat keretein belül, de ezután is működnek.

Az alsó tagozatos néptánc szakkör már régóta működik Furtán, míg az ikonfestő szakkört, mint nemzetiségi szakkört, már régóta terveztük. A szakkörök alatt a gyermekek tulajdonképpen gyakorolnak, alkotnak, és ezzel felkészülnek arra, hogy ünnepi alkalmakon fel tudjanak lépni, illetve alkotásaik kiállításra kerüljenek.

A néptánc szakkörösök falusi rendezvényeken is felléptek (pl: Juhásztalálkozó), míg az ikonfestők Gyulán tudtak táborozni, illetve Püspökladányban egy ikonkiállításon részt venni a projekt jóvoltából.

 

Sporttevékenységek:


A tanulóink mozgáskultúrájának szélesítése, alkalmanként további célcsoporttagok bevonása a gyerekek sportolásába.

A legtöbb esemény itt helyben valósult meg a házi bajnokságok keretében, de voltak olyan lehetőségek, amelyekre a nemzetiségi iskolai lét, illetve a pályázat teremtett lehetőséget, ilyenek voltak a nemzetiségi labdarúgó kupákon való részvételek. A kis iskoláknak kis lehetőségeik vannak, ezt használtuk ki, hogy a szomszédos községekbe elmentünk atlétikai, sakk, futóverseny és egyéb sporteseményre.

A sporteseményekhez tartoznak azok a speciális alkalmak is, amikor igaz kisebb csoportban, de különleges sportolásra volt lehetőség, például Debrecenben, ahol extrém sportokat tudtak kipróbálni. Ezekkel a tevékenységekkel az egészséges életmódra való nevelés is bekapcsolódik az iskola mindennapi életébe, tevékenységébe.

 

Hagyományőrző tevékenységek:


A konzorciumi partnerrel és más partnerekkel együtt a népi hagyományok életben tartása is a céljaink között volt.

A falusi élet hagyományainak, a néphagyományoknak a továbbvitele, a fiatalokkal, iskolásokkal való megismertetése volt a fő célunk. Ilyen tevékenységek voltak az adventi ünnepkör eseményei, maga az ünnepség, illetve az arra való felkészítés. Ezeken a rendezvényeken, műhelymunkában nagyban segítették a munkánkat a konzorciumi partnerek, illetve az önkéntesek.

A hagyományok aktív őrzésével kapcsolatos foglalkozások voltak a kézműves foglalkozások, amelyeket vagy külső szervezők végeztek, de legtöbb alkalommal helyi emberek. Furtára jellemző a „Húsvétoló” foglalkozás, amely nagyon fontos helyi néphagyományokat idézett fel, illetve tett gyakorlativá. Ebbe a tevékenységben még a Bihari Múzeum munkatársai is segítettek.

 

Konzorciumi partner: A Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület, ahogy eddig is, igen sok programot szervezett tanulóink számára, amelyek a hagyományőrzéssel kapcsolatosak. Ezek közül a két legjelentősebb a falusi advent megünneplése, illetve az úgynevezett Húsvétolás”. Természetesen volt még a kukoricafosztással kapcsolatos és más egyéb foglalkozás is.

Együttműködő partnerek:

Ø     Furtai ÁMK könyvtára

Ø     Mozgáskorlátozott Egyesülete Hajdú Bihar Megye

Ø     Furtai ÁMK óvodája

Ø     Szülői munkaközösség

 

Több, külsős szolgáltató által megszervezett és megtartott esemény színesítette a szakmai programunkat:

 

Ø     Sportrendezvények


A rendezvények által, a Testnevelési Egyetemen végzett szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, hogy a projektbe bevont személyek által az egészséges életmódra nevelés még hatékonyabb legyen. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket a bemelegítéstől kezdve a játékos mozgásokon át.


Ø     Pszichológiai rendezvények


A rendezvény segítségével lehetőség nyílt saját maguk és társaik mélyebb megismerésére. Olyan játékos feladatok voltak, ahol együtt kellett működniük, ezáltal erősödött a csoportok kohéziós ereje. Célja volt a foglalkozásoknak a közösségi fejlettségi szint megismertetése mind önmaguk felé, mind a gyerekeket tanító pedagógusok részére.

A Furtai Bessenyei György Általános Iskolában nincs Boldogság óra, így nagyszerű dolog volt, hogy pszichológus több alkalommal is tartott ezzel kapcsolatban a gyerekek számára bemutató foglalkozást.


Ø     Kézműves rendezvény


A kiérkező két kiváló szakember a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével készítették el, közösen tanulóinkkal, többféle természetes anyag felhasználásával a munkadarabokat.  Az elkészített sípot, kulcstartót, karkötőt a gyerekek magukkal vihették, mely kétszeres élmény is volt számukra, hiszen az alkotás öröme mellett tulajdonosai lettek ezeknek a daraboknak.


Ø     Színházi rendezvény


Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világába. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt. A közös produkció egy örök élményt jelentett a gyerekek számára.


Ø     Komplex művészeti nap


A iskola tornatermében zajlottak a programok. Délután két órakor a KONZITOUR együttes lépett fel, aki egy rendhagyó énekórát mutatott be.  A gyerekeket is bevonták a programba. Ezután fél négy fele lépett fel Kiss Alexandra, aki az „Ébredj fel Rockandrollia!” című műsorát mutatta be. A fiatal előadó nagyszerűen énekelte a kitűnő zenéket. A gyerekek nagyon élvezték az előadást. Elhangzottak Kovács Kati, Hungária és egyéb számok. Négy órakor kezdődött a debreceni Valcer Táncstúdió táncosainak programja. Az utolsó órát ők töltötték ki teljesen. Ezután a Táncstúdió egyik táncosa két táncot „tanított be” a gyerekeknek. Természetesen nagyon egyszerű lépésekkel, és nagyon ritmusos zenével. A diákoknak nagyon tetszett a feladat és örömmel csinálták meg. Végül mindenki megtapsolt mindenkit.


Ø     Családi nap


Először Kiss Alexandra műsorát nézhették meg a gyerekek, majd Gál István gyermekműsora is a zenére épült, de itt a hallgatóság még jobban be lett vonva a produkcióba.

Délben érkezett meg a nap legjobban várt programja; a Happy Gang koncert. A fiúk itt is mindent beleadtak, így az összes nagy sláger elhangzott. Énekelték a Kérek egy kulcsot a szívedhez, a Sokáig voltam távol és más nagy sikereket. Cory és két társa nagy sikert arattak. Igazi koncerthangulat volt, közös éneklés, taps, sikítás. A szülők jó része is erre a programra jött el és itt élvezte a régi idők hangulatát.

Ezután rövid ebédszünet következett, amikor a rendes ebéden kívül a gyerekek pizzát is kaptak a szervezőktől. Ez is nagy sikert aratott.

Ebéd után a Libavonat c. gyermekműsort tekinthették meg. A sok játék, főleg az alsósoknak tetszett.

Az utolsó program a nap folyamán a Fever Dance Team táncműsora volt. Pörgő, lendületes produkció, amelybe sikerült bevonni a gyerekeket.

Az egész nap folyamán különböző kiegészítő programok is voltak; volt arcfestés, ami egész nap zajlott minden kisgyermek festett arccal távozott.  A zöldségszobrászat és kézműves foglalkozás is nagy sikert aratott, például a zöldségből készült virágszálak. A gyerekek közül többen elhozták a szüleiket is, akik szintén jól érezték magukat a programokon.

Az egész napi rendezvény nagyon profin volt megszervezve, mindenki élvezte a gondtalan családi napot.


Ø     Óvoda-iskola átmenet


A programot a Blackrose Project biztosította a fellépők az  Aqua Manó Party volt. Tulajdonképpen két program ment párhuzamosan. A terem egyik elkülönített részen 15 gyermek tudott egyszerre kézműveskedéssel foglalkozni. Itt papírból készült tárgyakat készítettek. Minden anyagot hoztak, így a gyerekeknek csak a munka jutott, de abban is kaptak segítséget. Így nagyon sok szép dolog készült el, ami hasznos is, például könyvjelző. A többi gyerekkel közben a nagyteremben zenés, táncos program tartott. Ez nagyon tetszett a közönségnek. Volt közös éneklés, versenyzés, táncolás, vonatozás. A végén a zenei szobrozás zárta a programot, ahol a legjobban teljesítők, illetve a végén mindenki kapott cukorkát. A két csapat; a kézművesek, illetve a táncos-énekesek folyamatosan cserélték egymást, így mindenki minden programot kipróbálhatott. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Az óvodások kicsit rövidebb ideig voltak, de ők is nagyon élvezték a zenét és éneklést.

 

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében

 

Az intézményből két pedagógus vett részt a „Környezeti fenntarthatósági ismeretek” 30 órás képzésén. A tréning nagyon hasznos volt, hiszen iskolánk is részt vesz a fenntartható fejlődés programokban, így az ott tanultak jól hasznosíthatókká válnak.

 

Program megvalósítási formái:

Ø foglalkozás

Ø kirándulások

Ø rendezvény

Ø verseny, vetélkedő

Ø műhelymunka

Ø találkozó, rendezvény

Ø sportesemény

A tevékenységek során élményszerű foglalkozásoknak, rendezvényeknek, kirándulásoknak voltak részesei tanulóink, a családok, a bevont partnerek. A projekt sikeres megvalósulását 10 önkéntes és 3 fogyatékkal élő segítette.

A projekt figyelmet fordított a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A pályázat keretén belül kiszállításra kerültek sporteszközök, szakmai eszközök, informatikai eszközök, bútorok. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen vagy szakkörön. A szakmai megvalósításba 14 pedagógus került bevonásra.

 

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne:


4141 Furta, Petőfi u. 7. Furtai Bessenyei György Általános Iskola

 

További helyszínek: Juhász Erzsébet Művelődési Ház, Furtai ÁMK Könyvtár, Furtai Bessenyei György Általános Iskola telephelyei (Templom u. 10. Templom u. 3., Kossuth u. 5.)

 

A projektünk hozzájárult Furta településen működő köznevelési intézményeiben a formális oktatás, formális és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a településen a közösség építéséhez. A hagyományőrzés új perspektívákat kapott, nagyon sok segítő dolgozott azon, hogy a programok élményszerűek legyenek a befogadó közeg számára. Több eseményen együtt dolgozott szülő, gyermek, pedagógus, önkéntes, mozgáskorlátozott személy. A kirándulásokon, és egyéb a projektnek köszönhető programokon, kinyílt a világ tanulóink számára, hasznos, gyakorlati ismeretekkel lettek gazdagabbak.