„A Kárpát-medencében élő, magyarországi és határon túli középiskolások közös megemlékezése a Nemzeti Összetartozás Napján”

Összefoglaló

Bethlen Gábor Alap
MKO-KP-1-2018/1-000631

A 2012-es évben, a jelen pályázat benyújtásának előzményeként megszervezésre került egy hasonló találkozó, amely során a felkért intézmények vezetői, tantestületei valamint
diákjai rendkívül pozitívan álltak az elképzeléshez, így egy kifejezetten jó hangulatú, programokban gazdag öt napos találkozó valósulhatott meg. A találkozó csúcspontja a pécsi Zsolnay-negyedben kialakított emlékhelyen történt oszlopállítás, illetve az összetartozást jelképező fa elültetése volt, amit minden felekezet megáldott, gyökeréhez a külhoni diákok hoztak földet. Színvonalas kulturális műsor is megvalósult, tudományos előadások, táncház
Kíséretében.
Ennek mintájára, öt év elteltével felmerült az igény egy hasonló rendezvénysorozat megszervezésére, ismételten, a határon túli diákok, és kísérőik részvételével. Az ehhez szükséges anyagi forrás előteremtéséért a Pécsi Tankerületi Központ a Bethlen Gábor Alap által „A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása” elnevezésű felhívására, MKO-KP-1-2018/1-000631 pályázati azonosítószámon, „A Kárpát-medencében élő, magyarországi és határon túli középiskolások közös megemlékezése a Nemzeti Összetartozás Napján” címmel támogatási kérelmet nyújtott be. Bethlen Gábor Alap kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélte, és a biztosított 700.000 forintos támogatásból az alábbi sikeres, élménygazdag programsorozat kerülhetett megvalósításra.
A pályázati program legfőbb kitűzött célja, hogy a hét szomszédos országban levő, elcsatolt területeken működő magyar nyelvű iskolák tanulói, és a pécsi középiskolások megismerjék egymást, egyúttal erősítve bennük az egy nemzethez tartozás érzését, elősegítve annak a tendenciának a megfordítását, hogy a Magyarországon élők, külföldiként gondolnak a határon túl élő magyar honfitársakra. Ennek jegyében öt napon keresztül, 2018 június 1-.5. napjáig tartalmas, programokban gazdag találkozó valósult meg. Az első napi fogadást, köszöntőt,
Megnyitót követően, a második napon idegenvezetéssel Pécsi városnézésre került sor, ahol különösen a vendégdiákok és kísérőik ismerkedhettek meg városunk történelmével, jellegzetességeivel, látványosságaival, majd az élmények egy városismereti verseny keretében kerültek felelevenítésre. Harmadik napon a diákok egy Siklósi túrán vettek részt, így a környékkel, történelmi emlékhelyeinkkel is megismerkedhettek. Június 4. napján – mint a Nemzeti Összetartozás Napján- egy közös megemlékezést tartottunk a Pécsi Zsolnay-negyedben lévő emlékhelyen, melyet kulturális műsor, gálaműsor követtet. Ugyanekkor a pécsi diákság részvételével városi ünnepség is zajlott, így a jelen pályázat tárgyát képező megemlékezés szorosan összefonódott a város közéletével, rendezvényével is.