Befejeződött a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése
2023/11/30
 
A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott pályázatával 466,939 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 114,653 millió forint többlettámogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A projekt megvalósításához Magyarország Kormánya 290,820 millió forint többletforrást biztosított. Az infrastrukturális beruházás így összességében 872,412 millió forintért valósulhatott meg.  
Az építkezés 2020. május 5-e és 2021. június 04-e között zajlott.

A projektben a meglévő iskolához kapcsolódó új szárnyat építettünk. Az emeleten 6 csoportbontásra is alkalmas, egyenként 25 fő befogadására képes tantermet, fiú- és leányöltözőket, szociális helyiségeket alakítottunk ki.
Az alsó szinten egy új bejárat, fogadó helyiség, valamint egy közel 400 nm-es többcélú nagyterem fogadja a diákokat. A nagyterem célja, hogy az iskolai rendezvények helyszínéül szolgáljon, teret adjon a nálunk folyó magas szintű művészetoktatási tevékenységeknek, zeneiskolai koncertek bemutatóinak, iskolai báloknak, valamint emellett az alsó tagozatos gyerekek mindennapos testnevelés oktatását is itt tudjuk megvalósítani.
Az újonnan épített épület berendezési tárgyainak beszerzése több, mint 30 millió Ft felhasználásával valósult meg. A diákok oktatását minden tanterembe a kor színvonalának megfelelő okos tábla, új bútorok, öltöző szekrények, berendezések szolgálják. Az udvaron két kültéri játszóeszközt, a többcélú nagyterem sokoldalú használatához szükséges sportpadló védőburkolatot, bordásfalakat, sportszereket, a sportudvar használatához kapcsolódó komplett eszközparkot szereztünk be.
A felhasznált több, mint 872 millió Ft támogatási összegből összesen 4.353 nm-t értintő infrastrukturális fejlesztés került megvalósításra, mely hosszú távon biztosítani tudja intézményünk magas színvonalát, a térség oktatásának ellátását.
A pályázat megvalósításának eredményeként, 374 diák befogadásáréra vált alkalmassá, a kor elvárásainak mindenben megfelelő iskolánk.
 
A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01 – 2023. november 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00021
A támogatás teljes összege: 868.512.459.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt a Széchenyi 2020 programban valósult meg.