a KÖSZIKE (Készségfejlesztés, Önismeret, Szerető Iskolai Közegben Egymásért) pályázat ünnepélyes megnyitójára

„Megszületni a világra gyönyörű,
Benne lenni a világban gyönyörű,
De kiszületni a világból az a szép,
Elhagyni a csónakot a tengerért!” -

énekelte közel száz vörösmartys diák a fenti sorokat Mráz Fruzsina tanárnő vezényletével. 2020 novemberében két pedagógus - dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna és Lakatos Gabriella - mert nagyot álmodni, és a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány támogatásával pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz. A pályázaton 10 millió Ft támogatást nyert az alapítvány a KÖSZIKE nevet viselő projekt megvalósításához.  

Az összeg jelentős részének felhasználásával megújult, és új értelmet nyert az iskola szabadtéri zöldterülete, valamint annak közvetlen környezete, hisz ezen a részen Élménygrund néven  kültéri közösségi tér létesült, melynek ünnepélyes átadójára szeptember 30-án került sor.

A meghívott vendégek sorában köszönthették Plesovszkiné Ujfaluczki Juditot, a Szegedi Tankerületi Központ igazgatóját, Gratzer-Sövényházy Editet, a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárságának főosztályvezetőjét, valamint Tóth Tímeát, a Vörösmarty Általános Iskola Alapítványának elnökét.

Krizsánné Turcsányi Marianna, intézményvezető beszédében elmondta, hogy a KÖSZIKE-projekt keretén belül az 1-2. osztályosok alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozásokon, illetve mesekeretekbe illesztett „élménylegózás”-on, a 3-8. évfolyamos tanulók pedig  külső szakember által vezetett  kiscsoportos Robotika foglalkozásokon vehetnek részt a tanév folyamán.

Az ünnepélyes átadón az iskola tanulói színvonalas műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.

A 2. b osztály néptáncosaival együtt léptek fel Bába Hajnalka és Kanalas György pedagógusok, hogy ízelítőt adjanak a moldvai táncokból. 

Az  1. a osztály tanulóit  is felkísérték a színpadra testnevelőik, Lenhart Emese és Vidovicsné Szamosi Csilla tanárnők, és az apróságok varázsütésre változtak át bohócokból balerinákká.

Vörös Ábel 6. b osztályos diák Grósz Dávid: Edzésre fel! című versével rímekbe szedve hívta társait a szabadtéri eszközök kipróbálására.

A KÖSZIKE-projekt első szakasza az Élménygrund átadásával megvalósult. Ezt szimbolizálta az a mozdulat, amikor a vendégek az aulában kifeszített nemzeti színű szalagot átvágták. 

A valósággá vált Élménygrund és a pályázati program sokszínűsége lehetőséget nyújt a diákoknak arra, hogy a feladataik és kötelezettségeik mellett megéljék az önfeledt játék szabadságát, és azt, ami napjainkban talán a legfontosabb: a társaikkal eltöltött együttlét örömét. Ezt az érzést közvetítette Gyurkovics Tibor írása Kőrffy Olívia 6. b osztályos tanuló előadásában, akit Bánáthy Jánosné tanárnő készített fel.

„Holnap újra kezdjük. Talán nem is a nyerés számít. Hanem, hogy együtt…”

Köszönet, KÖSZIKE!

A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.