Széchenyi 2020 - EFOP-3.11.1-17-2017-00014

Publikálva: 2019. július 3.

EFOP-3.11.1-17-2017-00014


PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 „SZÜLŐ-SULI” PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

 

 

A projekt címe: „Szülő-suli” Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központ intézményeiben

 

A kedvezményezett neve:                    Békéscsabai Tankerületi Központ

 

A pályázatban érintett intézmények:    Békéssámsoni Általános Iskola

5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.

 

Bereczki Máté Általános Iskola

5746 Kunágota, Rákóczi utca 11.

 

Dobozi Általános Iskola

5624 Doboz, Kossuth tér 15.

 

Fő téri Általános Iskola

5540 Szarvas, Fő tér 3.

 

Schéner Mihály Általános Iskola

5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7. 

 

 

Bevont partnerek:                                Pedagógiai Oktatási Központ

Pedagógiai szakszolgálatok

Nemzetiségi önkormányzatok

Családsegítő szolgáltatók

Egyetemek

(elsősorban a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara)

Tanácsadók, szakértők

Helyi közösségek, civil szervezetek

 

A projekt azonosító száma:                 EFOP-3.11.1-17-2017-00014

 

A szerződött támogatás összege:        80.000.000 forint

 

A támogatás mértéke:                           100 %

 

Megvalósítás tényleges kezdete:        2018. január 01.

 

Megvalósítás befejezése:                    2021. március 31.

 

 

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A Békéscsabai Tankerületi Központ olyan projekt megvalósítása mellett kötelezte el magát, amely a rendelkezésre álló időszakban mérhető fejlődést ér el a veszélyeztetett gyermekek tanulmányi előrehaladásában. A tankerület által bevont intézmények esetében mielőbbi oktatásfejlesztésre van szükség.

A projekt három színtéren kíván előrelépést eredményezni:

(1) intézményi szint,

(2) veszélyeztetett gyermekek szintje,

(3) családi környezet szintje.

 

A projekt keretében tervezett tevékenységek az alábbiak szerint alakulnak:

1) Innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszer kialakítása: az egész projektet megalapozó módszertan együttműködésben történő kialakítása. Felül kell vizsgálni a bevont intézmények tekintetében azok pedagógiai módszertanát és kialakítani egy eszköztárában innovatív, új és hosszú távon fenntartható eljárást.

Cél: a tanuló eredményeiben történő javulás elérése minél hatékonyabb eszközök, technikák alkalmazásával, és ezzel párhuzamosan a pedagógusok támogatása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Közvetetten szervezetfejlesztés szempontból is jelentős és látható eredmények elérése a cél.

 

2) Személyközpontú, egyéni fejlesztésen alapuló tevékenység folytatása: alapvető fontosságú ezen a területen az egyéni fejlődés lehetőségének biztosítása. A kiscsoportos foglalkozásokkal és az emellett vagy közben megvalósuló személyközpontú fejlesztéssel csökkenthetők az iskolai kudarcok, komoly előrelépés tehető a végzettség nélküli iskolaelhagyás kockázatának csökkentésében. Nem kizárólag intervenciós intézkedések megtételére van szükség, hanem prevencióra is. Cél, hogy hosszú távon alkalmazható pedagógiai eljárás kerüljön bevezetésre a tanulást érintő problémák kezelésében, tehát a projekt időszak végével nem zárul le a megindításra kerülő fejlesztési folyamat.

 

3) Az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenység folytatása: az eredményesség érdekében a családi környezet támogatása is hangsúlyos feladat. Élményközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával kívánnak projektben résztvevők beavatkozni az érintett intézmények tágabb célcsoportjainak mindennapjaiba. Olyan programok kialakítását tervezik, amelyek mozgósítják a gyermekek családtagjait. Elérhetővé szeretnének tenni olyan kompetenciafejlesztési lehetőségeket, amelyek korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem merülnek fel ebben a szegmensben. A projekt megvalósítása során kedvezőbb társadalmi környezet megvalósulása a cél.

 

A projektben az alábbi fő tevékenységelemek kerülnek kialakításra:

1. fókuszpont: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

            1.1 Hálózatosodás

            1.2 Kompetencia-fejlesztés

            1.3 Pedagógiai módszertan kidolgozása és fejlesztése

            1.4 Monitoring tevékenység

2. fókuszpont: TANULÓ FEJLESZTÉSE

            2.1 Egyéni fejlesztési terv készítése

            2.2 Előrehaladási napló vezetése

            2.3 Egyéni foglalkozások

            2.4 Csoportos foglalkozások

            2.5 Kiscsoportos kirándulások

 

A projekt szakmai tervében meghatározottak szerint 79 lemorzsolódással veszélyeztetett tanulót vontunk a projektbe. A folyamatos monitoring abban fogja az eredményességet támogatni, hogy előre jelzi, ha egyes tanulók nem lesznek képesek elérni a Felhívás célját: minimális elvárás, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál, minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek legalább 50%-ában, legalább két területen az alábbiak közül: szövegértés, matematika-logika, idegen nyelv, IKT, szociális kompetencia, tanulási motiváció.

Intézmény

Bevont tanulók száma

Dobozi Általános Iskola

5

Békéssámsoni Általános Iskola

25

Bereczki Máté Általános Iskola

3

Fő téri Általános Iskola

30

Schéner Mihály Általános Iskola

16

Összesen: 

79

 

3. fókuszpont: CSALÁD TÁMOGATÁSA

3.1 Célcsoport toborzása, bevonása a programba

          Cél a projekt által érintett tanulók hozzátartozóinak bevonása az intézmény programjaiba

          A feladat részben érzékenyítés a téma iránt, részben teljes körű tájékoztatás fejlődési lehetőségekről.

3.2 Szülő-Suli programok (intézményenként legalább 4 darab)

          A bevont családok számára kialakított képzési programok, előadások, tanfolyamok és műhelyfoglalkozások tartása.

           

A projekt rövid távú céljai:

·         Csökken a lemorzsolódással veszélyeztetett és alulteljesítő tanulók száma.

·         Megnő a tanulás irányába a motiváció, javulnak, illetve nem romlanak tovább a tanulmányi eredmények.

·         A tanulók megnyílnak a tanulás, a segítség, az iskola irányába.

·         Javulnak a tanulók hiányzási mutatói.

·         Sikereket érnek el a pályaválasztásban, szakmát szereznek.

·         A pedagógusok módszertani fejlődése eredményesebb oktatást tesz lehetővé.

·         Az intézmény kapcsolatot alakít ki és tart fenn minden érintett szülővel.

·         A hálózatosodással a partneri kapcsolatok bővülnek, elmélyülnek, igazi szakmai közösség alakul ki.

 

A projekt hosszú távú céljai:

·         A pedagógusok új módszertani, pedagógiai tudással gyarapodnak, amelyek segítik az iskolai hátránykompenzáló tevékenységet, a mérés-értékelés, az egyéni bánásmód, egyéni fejlesztés, mentorálás feladatainak eredményes ellátását.

·         Növekedik azon tanulók száma, akik érettségit adó középfokú oktatási intézményben befejezik tanulmányaikat.

·         Több szakmával rendelkező fiatal lép ki az iskolákból, a társadalom hasznos tagjaivá válnak.

·         Változik környezet: a szülők támogató résztvevőkké válnak gyermekeik életében.

 

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

 

 

További információ kérhető:

Békéscsabai Tankerületi Központ

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
Telefon: +36 (66) 795-215
E-mail:
HNlKCXFmPy8TczYYQ4mYmVrZXNjc2FiYUBray5nb3YuaHU=

Menü

Navigáció