Közérdekű adatok

 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Szervezeti, személyzeti adatok
A szervezet neve és elérhetőségei
Közfeladatot ellátó szerv vezetői és a szervezeti egységek vezetőinek adatai
Felettes szervek adatai
Békéscsabai Tankerületi Központ intézményi címjegyzéke
Intézményeink
Alapító Okirat
Törzskönyvi alapadatok
A Békéscsabai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
Létszámadatok
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adatbázisok, nyilvántartások
Államigazgatási és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó adatok
Hirdetmények, közlemények
Köznevelési tárgyú jogszabályok
A Békéscsabai Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok
Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról
Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Békéscsabai Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról
Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2023 2022 2021

Gazdálkodási adatok

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött)
2024 02 04 06
2023 06 08 10 12
2022 éves
2019 éves
Elemi költségvetés
2024 2023 2022 2021. 2020 2019 2018 2017
Költségvetési beszámoló
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2024 I. negyedév II negyedév
2023 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
2022 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Projektek
Projekt hírek
Közbeszerzési terv
2017.2017. 1. sz. módosítása 2018.2018. 1. sz. módosítása 2020.2020. 1. sz. módosítás 2021.2021. 1. sz. módosítás2021. 2. sz. módosítás
2022.2022. 1. sz. módosítás 2023.2023. 1. sz. módosítás 2024.2024. 1. sz. módosítás
A Békéscsabai Tankerületi Központ hatályos szabályzatai
3/2024. (IV.23.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Külső szakértők alkalmazási feltételeiről
2/2024. (IV.22.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata
1/2024. (II.27.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve
10/2023. (XI.02.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Archiválási szabályzata
8/2023. (IX.29.) a Békéscsabai Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata
7/2023. (IX.29.)  a Békéscsabai Tankerületi Központ bizonylati rendjéről szóló szabályzata
5/2023. (VI.13.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata
6/2023. (X.25.) a Békéscsabai Tankerületi Központ számviteli politikájával kapcsolatos szabályzata
4/2023. (VI.13.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Térítési díj és tandíj szabályzata
3/2023. (IV.04.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Informatikai Biztonsági Szabályzata
2/2023. (I.26.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata
2/2022. (VIII.01.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata
2/2021. (I.18.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata
3/2021. (IX.26.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata
3/2017. (VI.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
5/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ egységes szerkezetbe foglalt pénzkezelési szabályzata
7/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ számlarendjéről szóló szabályzata
7/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ számlarendjéről szóló szabályzatának melléklete
10/2017. (VII.17.) Kiküldetési szabályzat
13/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata
14/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata
15/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ reprezentációs szabályzata
5/2021. (08.06.) Belső ellenőrzés kézikönyve
18/2017. (VI.26.) Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat
19/2017. (VI.30.) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
20/2017. (VI.30.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat
21/2017. (VI.30.) Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
22/2017. (VI.30.) Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
23/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásáról szóló szabályzata
24/2017. (VII.4.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata
29/2017. (XI.24.) a Békéscsabai Tankerületi Központ módosításokkal egységes keretbe foglalt Egyedi iratkezelési szabályzat
A Békéscsabai Tankerületi Központ Etikai és Magatartási Kódexe
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége
dr. Demecs Lívia
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
66/795-435
eABozAnBiYzuUGvxBA44EmzbGl2aWEuZGVtZWNzQGtrLmdvdi5odQ==
Információbiztonsági felelős neve, elérhetősége
Szabó Zsolt
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
66/795-205
UlXEcbxVTvaEyWVLi4YOmZenNvbHQuc3phYm8yQGtrLmdvdi5odQ==
Integritás tanácsadó
Tordai Ildikó
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
66/795-214
fdnpEHiLVy7GyzZmcEaWxkaWtvLnRvcmRhaUBray5nb3YuaHU=

Menü

Navigáció