Infrastrukturális fejlesztések az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskolában

Publikálva: 2019. május 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00394

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 40 015 555 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: A forráskúti intézményben szükségessé vált a tornaterem ajtajának tartós kivitelű acéllemez ajtóra való kicserélése; a csólyospálosi tagintézményben a balesetveszély elkerülése érdekében a parketta felújítását tervezzük.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása: A csólyospálosi feladatellátási helyen szükségessé vált a bejárati ajtók korszerű nyílászárókra történő cseréje; a forráskúti feladatellátási helyen 6 tanterem falainak glettelését, festését tervezzük.

Az intézmény valamennyi telephelyén található olyan tanterem, ahol nagymértékben elhasználódott a parketta. Ezek felújítását tervezzük.

A csólyospálosi tagintézményben 2 tanteremben a falak védelme érdekében fenyőlambéria kialakítására kerülne sor.

Tanári szoba felújítása: a forráskúti és üllési tagintézményekben a nevelői szobákban is szükségessé vált az elhasználódott parketta felújítása. A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett helyiségek bútorzatának cseréje is megvalósul.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan többek között 258 tanulói asztal, 354 tanulói szék, 18 db tároló szekrény és az üllési tagintézmény természettudományos szaktantermének laborasztalainak cseréje is megvalósulhat.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

Menü

Navigáció