Infrastrukturális fejlesztések az Eötvös József Gimnáziumban

Publikálva: 2019. május 29.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00382

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Eötvös József Gimnáziumban

Szerződött támogatás összege: 148 039 478 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységei között célunk a felújítani tervezett tantermek elérését szolgáló folyosók részleges felújítása. A folyosók egy részének felújítása a korábbi években a fenntartó által biztosított forrásból, pályázati forrás bevonása nélkül megtörtént. Az iskola még fel nem újított folyosóin a burkolat az iskolaépülettel egyidős, a rendszeres fellazulás miatt ma már folyamatos javításra szorul. Ezek a kisjavítások eddig elegendőek voltak az épp felmerült balesetveszély elhárításához, de a felújítást nem helyettesíthetik. A földszinti aula és a mellékszárny emeleti folyosójának burkolatcseréje az ösztönző, esztétikus iskolai környezet megteremtése érdekében szükséges, és a fejlesztéssel ez a tér mint közösségi tér többletfunkciókat (pl. kiállítótér, rendezvény helyszín) is kaphat.

A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységei között célunk továbbá egy már meglévő 10 m²-es, jelenleg oktatás céljára nem megfelelő helyiségből egyéni fejlesztő helyiség kialakítása. Az iskolapszichológus és a fejlesztő pedagógusok egyéni fejlesztő foglalkozásainak helyszíne jelenleg változó, nem erre a célra kialakított helyiség (pl. könyvtár, ebédlő stb.). A célszerűen kialakított fejlesztőhelyiség jelentősen hozzájárulhatna pedagógiai fejlesztőmunkánk sikeréhez.

A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységeihez csatlakozó, választható tevékenységként célunk az ablakcserékhez kapcsolódva az érintett iskolaépületen hőszigetelő külső burkolat kialakítása, valamint a folyosókat lezáró kopolit üveg ablakok cseréje, amely az ablakcserékkel együtt energetikai korszerűsítést eredményez. Az energiahatékonyság növelése a hőszigetelést, és ezen keresztül a tanulást segítő belső terek használhatóságát, a motiváló belső iskolai környezet kialakítását is kedvezően befolyásolja.

A mozgássérültek számára az iskola megközelítését és az épületen belüli mozgást segíti a kerekesszékesek számára tervezett rámpák kiépítése az iskola bejárataihoz, illetve az emeletre való feljutást segíti a hernyótalpas lépcsőjáró kerekesszék emelő.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan többek között 176 tanulói asztal, 343 tanulói szék, 5 db tantermi szekrény cseréje is megvalósulhat.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30


Menü

Navigáció