Infrastrukturális fejlesztések a Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskolában

Publikálva: 2019. május 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00393

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 20 266 212 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A felújításra váró könyvtárszoba a tervek megvalósításával az intézmény teljes tanulói körének biztosítana kulturált közösségi teret. Az egészségre is káros kellemetlen szagok megszüntetése elsőrendű feladat lenne. A teljes körű felújítás keretében padlóburkolat cseréje, falfestés, álmennyezet javítása és villanyszerelés munkálatok valósulnak meg.

A technika teremben kialakítandó konyhaműhely folyamatos használói az iskola felső tagozata (213fő) akik kiscsoportos létszámban (14-15 fő) dolgoznak ebben a helyiségben tanóra keretében. A létrehozandó ideális környezetet a projekt eredményének közvetlen használói mellett az intézmény felnőtt csoportja is igénybe vehetné. Ez az otthonról hozott ételek melegítésében és helyszíni elfogyasztásában valósulna meg, mentesítve ezzel a pedagógiai munkaképzésre használt tanári szoba leterheltségét.

Az intézményi öltözők és a csatlakozó vizesblokkok korszerű és működő felújításával az aktuális 416 fő tanulók számára, adott lenne a testnevelés órát követő tisztálkodás megtétele –ami az egészséges életmódra és személyi higiénia helyes kialakítását támogatná a mindennapi gyakoriság alkalmazásával. Szükségessé vált a tornateremhez kapcsolódó vizesblokkok, öltözők teljes körű felújítása.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a felújítással érintett helyiségek bútorzatának cseréje is megvalósul.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30


Menü

Navigáció