Infrastrukturális fejlesztések a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskolában

Publikálva: 2019. május 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00380

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Szegedi Alsóvárosi Általános Iskolában

Szerződött támogatás összege: 95 958 091 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Komplett nyelvi labor kialakítása (28-as terem) digitális táblával, 20 tanulóra. Jelenleg az idegen nyelvi oktatás 3 osztályteremben valósul meg. Az osztálytermi környezet a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú feltételeket nem biztosít. Iskolánkban 5. évfolyamtól emelt szintű idegen nyelvi oktatás folyik. A nyelvi labor kialakításával a jogosnak mondható oktatási feltételeket tudnánk biztosítani, és az idegen nyelvi oktatás színvonala várhatóan jelentősen emelkedne. A nyelvi labor nyújtotta körülmények várhatóan a HHH-s roma tanulók idegen nyelvi oktatásában is nagy előrelépést jelentene, hiszen számukra az anyanyelv, a magyar nyelv után az idegen nyelvi tantervi követelmények teljesítése már a 3. nyelv tanulását jelenti.

Közösségi tér kialakítása az emeleti zsibongóban: Iskolánkban a diákönkormányzat éves programterv összeállításával igen aktívan, sok szabadidős program megszervezésével eredményesen működik. Régi vágya tanulóinknak, hogy legyen egy önálló, a tantermi körülményektől eltérő színtér a szabadidős programokhoz. Ezt a jelenlegi körülmények között nincs módunk biztosítani.  Az emeleti zsibongó belső terének átszervezésével, újszerű közösségi térré alakításával nagyszerű, és minden hagyományos színtértől eltérő DÖK-ös teret tudunk kialakítani. A szabadpolcos szépirodalmi könyvállomány iskolánk egyik alapvető pedagógiai céljának megvalósításában is nagy segítség, vagyis az olvasás megszerettetése, a 11-14 éves korosztálynál az alsó tagozaton kialakított olvasási szokások megtartása, megerősítése. A szabadidő hasznos eltöltése mellett a délutáni, szabadabb beosztású időszakban, a különleges bánásmódot igénylő tanulóink részére, a velük való fejlesztő foglalkozások újabb helyszínének is remek színtere lehet e közösségi tér. 2 db mellékhelyiség (emeleti fiú WC, földszinti női WC) teljes felújítása.

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka helyszínei mellett nagyon fontos a szerepe a kiszolgáló helyiségek minőségének is. Az elmúlt 10 év során az adódó lehetőségekkel élve a nagy vizesblokkok közül 3-at sikerült felújítani. Ez a 2 viszont megmaradt még az 1983-as állapotában, sajnos az eltelt évek során nem csak elavult, de eléggé leromlott is az állapotuk. A 2 vizesblokk felújítása után korszerű, higiénikus helyiségeket tudunk biztosítani tanulóink, partnereink és dolgozóink számára.

Fűtési rendszer korszerűsítése: a tornatermi rész leválasztása, saját fűtési rendszer kialakítása jelentősen tehermentesíti a főépület ellátását.

A felújításhoz kapcsolódóan a közösségi tér és a nyelvi labor bútorzatának beszerzése is megvalósul.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29.


Menü

Navigáció