Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Publikálva: 2019. május 29.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00396

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések a Deák Ferenc Gimnáziumban

Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: Az épület műszaki állapotát tekintve felújításra szorul, a szaktantermek, tantermek burkolata elavult, kopott, a falak festése, mellékhelyiségek állapotának korszerűsítése halaszthatatlan, az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítása érdekében. Az eredetileg 24 tantermes iskolában 31 osztály számára kell biztosítani a feladatellátás feltételeit. A tervezett fejlesztés hozzájárul a kulturált, higiénikus, a mai kor elvárásainak megfelelő iskolai környezet biztosításához, és elősegíti az épület belső tereinek állagmegóvását is.  Az érintett kémia szaktanteremben a nyílászárók tervezett cseréje a tanulók komfortérzetét javítaná, téli időszakban a 15 ℃ belső hőmérséklet helyett az elvárt, előírt szinten biztosítaná, illetve a hőveszteség is csökkenne.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan 80 tanulói asztal és 160 tanulói szék cseréje.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30

Menü

Navigáció