Emléke, pedagógiai hitvallása örök – Aranka nénire emlékeztek Szőregen

Publikálva: 2024. február 15.

A Szőreg városrészben működő Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskolában emlékező összejövetellel elevenítették fel az intézmény egykori tanítója, Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka életét, munkásságát. A február 8-án megrendezett esemény az iskola régi és különösen meghitt hagyományai közé tartozik.

A Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskolában ez év februárja sem telhetett el az Aranka néniről történő megemlékezés nélkül. Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka az intézmény örök tanítója, akinek 2005-ben bekövetkező halála lesújtotta kollégáit, de pedagógiai hitvallása, a gyermekek iránti elkötelezett és mély szeretete ma is példaként szolgál mindenki számára.

Életének, munkásságának, az általa képviselt értékeknek külön alapítvány állít emléket, és az iskolában évente megrendezett összejövetelek gondoskodnak arról, hogy ami az örökkévalóságnak való, az úgy is maradjon. Az idei megemlékezésről a Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumi tagja, Hegedűs György írt megható sorokat.

A „nép tanítója”, Dr. Péter Lászlóné Lakatos Aranka példaként szolgálhat a mai pedagógusok számára. Hitvallását a szőregi és szegedi évek gyakorlatából fogalmazta meg. Kedvessége, munkássága, gyermekszeretete kiemelte őt pályatársai közül. 2005-ben hosszú betegség után hunyt el.

Az egykori kiváló pedagógus, Aranka néni emlékére alapítványt hozott létre férje, Dr. Péter László irodalomtörténész professzor, Szeged díszpolgára, aki 2019. július 28-án hunyt el. Az alapítói jogokat Aranka néni testvére, dr. Lakatos Lajos nyugalmazott ügyvéd vette át. A Péterné Aranka Alapítvány kiváló képességű, középiskolába felvételt nyert tanulók iskolakezdésének és tanulmányainak támogatására jött létre, melyet a ballagáson ad át dr. Lakatos Lajos, az alapítói jogok gyakorlója. A 2005-2006-os tanév óta iskolánk 28 volt tanulója részesült benne.

Az emlékezésre minden évben február 8-án, Aranka névnapon kerül sor a Szegedi Kossuth Lajos Általános Iskolában, a róla elnevezett tanteremben.

Köszöntöttük Aranka néni testvérét, dr. Lakatos Lajos urat, a 2022-2023. évi díjazott volt tanulónkat, Török Márkot, aki a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba nyert felvételt és az édesanyját. Meghatóan beszéltek az elmúlt félévről, hogy mit is jelentett e támogatás Márk és a család életében. Felszólalt Aranka néni testvére, dr. Lakatos Lajos úr is, aki üdvözölte és méltatta a tanulót néhány kedves szóval, majd szívhez szóló gondolatokkal emlékezett meg szeretett nővéréről.

Az ünnepi megemlékezésen részt vett a Péterné Aranka Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bartókné Gyöngyösi Andrea igazgató, a kuratórium tagjai, Bányainé Seprenyi Gabriella és Hegedűs György, valamint az iskola pedagógusai és diákjai.

A színvonalas műsorban fellépett Balogh Eszter 7.a, Benito Ferenczi Nadia 7.b osztályos tanuló és az iskola énekkara. Felkészítő tanárok: Cservákné Molnár Eszter és Hegedűs György pedagógusok.”

Az idei ballagáson újabb szerencsés díjazott diákot fognak majd kihirdetni, aki a középiskolás éveit a Péterné Aranka Alapítvány támogatásával kezdheti meg. Aranka néni, az örök tanító így segíti a „távolból” a tehetséges gyermekeket.

Menü

Navigáció