Digitális tanulási technológiák Zákányszéken

Publikálva: 2024. április 19.

A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyike azon legelkötelezettebb iskoláknak, ahol folyamatos figyelmet kapnak a technológia alapú mérés-értékelés eredményei, ahol kiemelten hangsúlyos ezen eredmények intézményi fejlesztő munkával való összekapcsolása, és ahol állandó a kognitív készségek fejlesztési lehetőségeinek feltárása.

A digitális tanulási technológiák iránti kiemelt figyelem egy mesterprogramon alapul. Az intézmény igazgató-helyettese, Giethné Viktor Edit még 2020 januárjában indította el „A technológia alapú mérés-értékelés legújabb eredményeinek megismertetése és integrálása az intézményi fejlesztő munkába, a kognitív készségek fejlesztésének lehetőségei” című programját, melynek megvalósításáról így írnak:

„A terv 5 évre készült, mely idő alatt iskolánkban elsajátításra kerül a technológia alapú mérés- értékelés folyamata, lebonyolítása, értékelése, elemzése és dokumentációja.

A megvalósítás legfontosabb momentuma ezen folyamat beépítése a személyre szabott egyéni tanulói fejlesztésekbe, melynek segítségével magasabbra emelhetjük iskolánk tanulóinak tanulási teljesítményét, egyéni fejlesztés, differenciálás segítségével pozitív irányban befolyásoljuk továbbtanulási mutatóinkat. Tanítványaink hozzászoknak a technológia alapú mérések lebonyolításával járó feladatok elvégzéséhez.”

 

 

„A diagnosztizáló és fejlesztő munka megvalósításához az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport munkatársaival tartunk állandó kapcsolatot. Az általuk kifejlesztett eDia rendszer segítségével teszteljük rendszeresen tanulóink tudását…

Az eDia, mint rendszer, lehetővé teszi a tanulók folyamatos nyomon követését. Amikor a tanuló bekerül a mérési azonosítójával a rendszerbe, attól kezdve minden válaszadása ehhez az azonosítóhoz kapcsolódik. Ekkor megkezdődik a személyre szabott tesztelés, a jobb képességű diákok nem kapnak túl könnyű feladatokat, a gyengébb képességűeket nem terhelik a nehezebb feladatokkal. Nagy előnye, hogy azonnali eredményeket láthatunk.

A feladatokat gyakorló pedagógusok írják. Minden dimenzió felelőse elismert szakember a maga területén, ezen kívül a feladatok többkörös lektoráláson esnek keresztül. 

Ezt a technológiát alkalmazzuk a nemrég birtokba vett Okostantermünkben.”

 

 

„Az új oktatási környezetben, csoportbontásban végezzük - az eDia rendszer segítségével - a jól teljesítők tehetséggondozását és a lemaradók felzárkóztatását. A projekt kiemelkedő teljesítménye a harmadik osztályos tanulók képességeinek gondozása Makráné Vass Éva tanító néni segítségével, aki hetente csoportbontásban mindenki számára egyéni teszteket állít össze.

A felső tagozaton matematika tantárgyból végez hasonló egyéni fejlesztést Gieth Zoltán, intézményünk matematika szakos pedagógusa.

Céljaink eléréséhet felhasználjuk a KRÉTA rendszer DKT (Digitális Kollaborációs Tér) modulját. Ezen keresztül közvetítjük ki az egyénre szabott feladatokat rejtő tesztek linkjeit, mind az iskolában végzendő fejlesztésekhez, mind az otthoni egyéni vagy a család segítségével zajló munkákhoz.

Tevékenységünk elismerésére az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport vezetőjétől a „Kiemelt eDia Partneriskola” tanúsítványt vehettük át, melyet ezúton is köszönünk.”

Menü

Navigáció