Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben

Publikálva: 2019. november 19.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00073

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt címe: Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben

Szerződött támogatás összege: 110 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.15.

 

Projekt tartalmának bemutatása: A Szegedi Tankerületi Központ négy intézményében kívánja a digitális oktatási környezetet olyan programok bevezetésével fejleszteni, mely fejlesztések eredményeit a későbbiekben többi intézményünk is implementálhatja oktatási programjába. A tanulók legszélesebb körének (készségek, célok, korosztály, területi eltérések) elérése érdekében az alábbi intézményeket kívánjuk bevonni a fejlesztésbe:

·         Szegedi Deák Ferenc Gimnázium – heterogén oktatási környezet (tanulmányi eredmények, humán és reál tagozatok, angol kéttannyelvű oktatás),

·         Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola - német kéttannyelvű oktatás,

·         Tisza-parti Általános Iskola - általános oktatási feltételekkel rendelkező városi általános iskola,

·         ÜFCS Csólyospálosi Tagintézmény - kistelepülésen működő, általános tantervű általános iskola.

 

A tanulást-tanítást segítő digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alább felsorolt területeket támogató digitális pedagógiai eszközök és/vagy módszerek adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését tervezzük.

·         A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása körében:

v GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára; 

v GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyag-rendszer felső tagozatosok számára.

·         A szövegértés fejlesztésének támogatása körében:

v LEGO StoryStarter digitális pedagógiai módszertani csomag a szövegértés fejlesztésének támogatására;

v tananyagok fejlesztése angol és magyar tanítási nyelven.

·         A természettudományos megismerés támogatása körében:

v GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára;

v német nyelvű interaktív, digitális környezetismereti feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára;

v német nyelvű interaktív, digitális természetismereti feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára;

v tananyagok fejlesztése angol és magyar tanítási nyelven.

·         A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása körében:

v Sakkpalota képességfejlesztő program;

v tananyagok fejlesztése angol és magyar tanítási nyelven;

v robotikai eszközökkel megtámogatott informatikai oktatás.

·         A kreativitás fejlesztése körében:

v Sakkpalota képességfejlesztő program.

 

A módszertani csomagok bevezetése során az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

·         Pedagógiai-módszertani elemek:

v  a támogatott intézmények bevont pedagógusai az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban, illetve digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében akkreditált pedagógus továbbképzésen vesznek részt;

v  a digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomagok használatára a pedagógusok felkészülnek, tanórákon alkalmazzák azokat;

v  az összeállított vagy választott csomaghoz kapcsolódóan intézményi szinten digitális tartalom fejlesztése történik (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), ezeket megosztják a Nemzeti Köznevelési Portál felületén;

v  az intézmények oktatási munkát végző dolgozóinak IKT kompetenciáit fejlesztő képzéseket szervezünk (pl.: IKT pedagógusoknak ECDL modul).

·         Az implementáció támogatása körében:

v szakmai napok, workshop-ok, tantestületi tréningek, műhelyfoglakozások szervezése, online tanári közösségek kialakítása;

v a programba bevont intézmények között tapasztalatcserét valósítunk meg;

v az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programokat szervezünk;

v a bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampányt tervezünk és valósítunk meg a digitális pedagógia bevezetéséről,

v pedagógusaink számára támogató szolgáltatásokat biztosítunk;

v a program megvalósításhoz szükséges IKT eszközök beszerzése.


Menü

Navigáció