Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról

Publikálva: 2020. április 4.

Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról

Hivatkozva az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (111.25.) határozatára (a továbbiakban: Határozat), a 2020/2021 -es tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás folyamatát az alábbiak szerint kérem végrehajtani az Ön által vezetett, a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolában. Kiemelt cél, hogy a jelentkezések elsődlegesen a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületének a „Beiratkozás az Általános Iskolába (BÁI)” felületén történjenek. Az e-Ügyintézés felületére feltöltött dokumentumokat hitelesnek kell elfogadni, azokat személyesen bemutatni csak a tanév kezdetekor kell. A szülök/törvényes képviselők, gyermekük - KRÉTA rendszert használó általános iskolába történő beíratásához szükséges felvételi kérelmüket a Határozat alapján a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületén tudják online módon benyújtani. Kérem Önt, hogy a jelenlegi speciális helyzetre tekintetettel szíveskedjék a helyben szokásos módon gondoskodni arról, hogy a szülők/törvényes képviselők megfelelő tájékoztatást kapjanak a gyermekük beiratkozásához szükséges körzetes általános iskoláról, ebben segítséget nyújt az Oktatási Hivatal honlapján található körzetes keresőlista, amely elérhető itt:

https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index.

 

Alapelv

Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni valamely általános iskolába. A 2020/2021 -es tanévre a beiratkozás két szakaszban történik.

 

A 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan a beiratkozás folyamatának szakaszai

·         2020. április 6-24. A beiratkozás I. szakasza

Ebben az időintervallumban kizárólag a nem állami fenntartású, illetve a körzettel nem rendelkező állami fenntartású általános iskolákba jelentkezhetnek a szülők/törvényes képviselők.

·         2020. április 25-27. Döntés az I. szakaszban érintett kérelmekről, az érintett szülök kiértesítése. Az intézmények a felvételre kerülő gyermekek esetében a döntésről értesítik a lakóhely szerint illetékes körzetes iskolákat is.

·         2020. április 28-2020. május 15. A beiratkozás II. szakasza

Körzettel rendelkező általános iskolák ebben a szakaszban fogadják a beiratkozás iránti kérelmeket. Azon szülöktől, akik a lakóhely szerinti körzetes iskolában kívánják beíratni gyermeküket, csupán a Határozat 2. d) pontjában szereplő automatikus felvétel megerősítését várják az érintett iskolák. A szülőknek / törvényes képviselőknek lehetőségük van ebben az időszakban a lakóhely szerinti körzetes iskola helyett egy másik, szabadon választott, de körzettel rendelkező iskolába is kérni a gyermekük felvételét, azonban - az Nkt. 50. (7) bekezdése és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. (2) bekezdése alapján — kérelmet kizárólag csak egyetlen iskolába lehet benyújtani!

·         2020. május 16-21.: Döntés a II. szakaszban benyújtott jelentkezésekről.

 

Mellélkelten továbbítom Önnek a Szegedi Tankerületi Központ 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás folyamatának ütemezését és munkarendjét, valamint a szülő/törvényes képviselő részére az Ön által kiküldendő levélformátumot, azzal, hogy kérem a sárgával jelölt részek helyére az Ön intézményére vonatkoztatott releváns információkat adja meg.

Menü

Navigáció