A kezdetektől napjainkig - egy Matematikai Tudásközpont története

Publikálva: 2023. április 3.

A Köznevelési Matematikai Tudásközpontként működő Béke Utcai Általános Iskola több éve nyújt mintát és szakmai támogatást a régió általános iskoláinak a matematikai tehetségek gondozása területén. A folyamatosan fejlődő intézmény története elkötelezett tehetségápoló munkáról árulkodik.

A Béke Utcai Általános Iskola 2016 októberében csatlakozott a Nemzeti Tehetség Program keretein belül megvalósuló MaTalent2 pályázathoz, és az ország 10 kiválasztott iskolájának egyikeként vállalták, hogy megadott szempontok alapján olyan feladatokat dolgoznak ki, amelyek alkalmasak a matematikai tehetségek kiszűrésére a 4. évfolyamos tanulók körében.

Az iskolát 2017 májusában kérte fel az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya arra, hogy Matematikai Tudásközpontként mintát és szakmai támogatást nyújtson a régió általános iskoláinak a matematikai tehetségek gondozása területén.

A csatlakozást követően folyamatos volt az intézmény e területet érintő innovatív tevékenysége.

A másodikosaiknak például sakkszakkört indítottak. A foglalkozásokon a sakk módszertani szerepet tölt be, amellyel a tanulók  stratégiai, logikai, valamint kreatív gondolkodása fejleszthető párhuzamosan olyan képességek elsajátításával, mint az önismeret, önbizalom, kitartás és empátia.

Matematikából a harmadikosoknak és a negyedikeseknek külön-külön szerveznek szakkört. Itt a gyerekek egyénileg, párban vagy csoportmunkában dolgoznak. A szakköri munkát a diákok figyelmét erősítő Dennison-féle agytorna alkalmazásával, illetve a stratégiai gondolkodásukat fejlesztő táblajátékokkal színesítik a pedagógusok, akik bemutató szakköri foglalkozást is tartottak.

A 2021/2022., majd a 2022/2023. tanévben további tartalmi elemmel bővült a tehetséggondozó tevékenység. Hat kolléga továbbképzésével a Sakkpalota módszertanát, logikai-elemző gondolkodást fejlesztő feladatait építették be első és második évfolyamon.

A 2021/2022. tanév zárásaként két programot is terveztek párhuzamosan. A vendégül látott, különböző iskolákból érkező pedagógusoknak a „Tehetségkonferencia tanítók, szaktanárok részére” című program adott lehetőséget a tapasztalatcserére, miközben a velük érkező gyerekek részt vehettek a számukra előkészített „Tehetségprogram a matematikában tehetséges tanulók számára” elnevezésű rendezvényen. Tehetséggondozó társiskolaként a matematika oktatásában ugyancsak élenjáró Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskolát vonták be munkájukba. 

A logikus, algoritmikus gondolkodás fejlesztése érdekében a felső tagozatos diákok szakköri lehetőségei a robotikával bővültek. 2021 októberében a MaTalent6 pályázatnak köszönhetően új robotokkal bővült eszközparkjuk.

A 2021/2022. tanévben a Szegedi Tankerületi Központ által szervezett tudásmegosztó online workshopon népszerűsítették a projektben végzett munkát. „A matematika műveltségterületen folyó tehetséggondozó munka a Béke Utcai Általános Iskolában” című workshopon - Csík Erikának és Tóth Emőkének köszönhetően - előadások hangzottak el „A matematika kompetencia fejlesztésének beépítése a tanítási órákba; különböző feladattípusok a képességfejlesztés területén”, valamint az „OKM FIT elemző szoftver bemutatása” címmel.  A workshopot megelőzően az intézmény nyugdíjas pedagógusa Tóthné Hevesi Katalin tartott szakmai továbbképzést a gömbi geometriáról, illetve a tanítás során használható gömbkészlet gyakorlati alkalmazásáról.

A 2022/2023-as tanév elején megtörtént az ötödik évfolyamos tanulók tehetségazonosítását segítő online mérés. Májusban pedig tehetséggondozó táborba készülnek, mely Budapesten kerül megszervezésre, és ahová tudásközpontonként egy pedagógust és négy, a legutóbbi MaTalent mérésben jól teljesítő tanulót várnak.

A szegedi Köznevelési Matematikai Tudásközpontban a tehetséggondozó munka töretlen, a szakemberek már a követkető időszak fejlesztési lehetőségeit keresik.

Menü

Navigáció