A SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT vezetői pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében.

SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT  vezetői pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. január 20. napjától 2028. augusztus 15. napjáig szól.

 

A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

 

Megpályázható intézményeink: 

  • Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Illyés Gyuláné Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Iskola
  • Kállói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
  • Nógrád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
  • Palotási Általános Iskola
  • Platthy József Általános Iskola
  • Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 21. ill. 22. 23:59, (ld. az adott pályázatban!)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. január 15. 23:59

A munkakörök legkorábban 2024. január 20. napjától tölthetők be.

A pályázatok részletes szövegét a kapcsolódó anyagok menüben találja.

A pályázatok a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu portálon is megtekinthetők.