A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ június 21-én Csongrádon és 22-én Hódmezővásárhelyen tartotta díjátadóját, elismerve az összes járás felterjesztett pedagógusait. Az ünnepségen átadták a szolgálati emlékérmeket, a miniszteri elismerő okleveleket, valamint a tankerületi központhoz felterjesztett pedagógusok, technikai dolgozók díjait is.

Négy pedagógus vehette át idén a Miniszter Elismerő Oklevele díjat, amellyel a kiemelten magas színvonalú munkát, illetve a fontos szakmai feladatokkal szerzett érdemeket méltatják. A kollégákat az intézményvezetőjük javaslatára terjesztette fel a tankerületi központ az elismerésre. Kovács Gábor, a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola pedagógusa, intézményvezető-helyettese, Tóth Judit, a Maroslelei Általános Iskola munkatársa, valamint Lucza László János és Olsákné Kóczán Gabriella a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusai vehették át az oklevelet. 

Pedagógus szolgálati emlékérem

Az emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

·         Asztalos Sándorné tanító, Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

·         Berényi Lászlóné történelem-német szakos tanár, Földeáki Návay Lajos   Általános iskola

·         Bernáth Ildikó tanító, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola

·         Busi Gyöngyi Eszter tanító, Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Dr. Sztanticsné Tóth Erika Horváth Mihály Gimnázium

·         Erdészné Kulman Mária történelem szakos általános iskolai tanár, Szentesi   Koszta József Általános Iskola

·         Garai-Szabóné Póth Edit matematika-fizika-kémia szakos tanár,   Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

·         Gombosné Szabó Erzsébet tanító, Nagymágocsi Hunyadi János Általános     Iskola

·         Gyuricsekné Szilvási Mária tanító, Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

·         Jeneiné Lucz Mária tanító, rajz szakos tanár, Szegvári Forray Máté   Általános Iskola

·         Kajtár Jánosné Szabó Eszter tanító, Nagymágocsi Hunyadi János Általános   Iskola

·         Kis-Balázs Lászlóné tanító, Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi   Tagintézménye

·         Kolozsvári Jánosné matematika-fizika szakos tanár, Makói Általános Iskola   és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Kovács Klára Györgyi fuvola szakos tanár, Makói Általános Iskola és   Alapfokú Művészeti Iskola

·         Mihalik Jánosné tanító, Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

·         Náfrádi Imre magyar-történelem szakos tanár, Csongrádi Batsányi János   Gimnázium és Kollégium

·         Nagy Ágnes általános iskolai tanító, Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola

·         Nagyné Korell Erika Katalin tanító, Mindszenti Általános Iskola

·         Pálfy Zoltánné általános iskolai tanító, Szentesi Deák Ferenc Általános   Iskola

·         Pecznyikné Góg Anikó Mária tanító, gyógypedagógus Csongrád és Térsége   Általános Iskola László Gyula Általános Iskolája

·         Pleva Gyuláné matematika-technika szakos tanár, Csongrád és Térsége   Általános Iskola Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti   Iskolája

·         Rozgonyiné Szabó Mária magyar-orosz-angol szakos tanár, Szegvári   Forray Máté Általános Iskola

·         Soósné Balázs Katalin Anna matematika-fizika szakos tanár, Mindszenti   Általános Iskola

·         Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár, Hódmezővásárhelyi   Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Szalai Edit Katalin tanár, Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Szalainé Balog Ágota tanító, Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola

·         Szolnoki Katalin matematika-fizika szakos tanár, Mindszenti Általános Iskola

·         Tóth Istvánné tanító, Mindszenti Általános Iskola

·         Tóth Mária angol-magyar szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Szent István   Általános Iskola

·         Tóthné Csáki Erzsébet matematika-technika szakos tanár, Földeáki Návay   Lajos Általános iskola

·         Vighné Szenti Katalin tanító, Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános   iskola Gregus Máté Tagintézménye

·         Talmácsi Györgyné gyógypedagógus, Kozmutza Flóra Óvoda, Általános   Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény


Tankerületi elismerés


A Tankerületi Központ évek óta elismeri azon pedagógusok és nyugdíj előtt álló technikai kollégák munkáját, akik az intézményükben elhivatottan és eredményesen munkálkodnak, ezzel is öregbítve iskolájuk hírnevét és elismertségét.


·         Horváthné Karsai Anikó Erzsébet gyógypedagógus, Mindszenti Általános   Iskola

·         Szűcs Tünde tanító, Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézménye

·         Molnár Tiborné gyógypedagógus, magyar szakos tanár, Apátfalvi Dózsa   György Általános Iskola

·         Borsi-Dongó Rita magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai   tanító természetismeret és matematika műveltségterület,   Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Tatár Sándorné ének-zene szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor   Általános Iskola

·         Janovicsné Földházi Anett tanító német nyelv műveltségi területen   szakvizsgázott mentorpedagógus, Hódmezővásárhelyi Szent István   Általános Iskola

·         Horváth Ádám földrajz-technika szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Szent   István Általános Iskola

·         Moravszki Gábor matematika szakos tanár, Pitvarosi Petőfi Sándor   Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Haklik János földrajz-népművelő-, technika tanár labdarúgó edzői,   sportvezető, Kiszombori Dózsa György Általános Iskola

·         Pluhár Gábor történelem -földrajz szakos tanár, Makói József Attila   Gimnázium

·         Nyúzó Béla Zsolt magyar nyelv és irodalom, német nyelv, Makói József   Attila Gimnázium

·         Ráczné Igaz Zsuzsanna takarító, Makói József Attila Gimnázium

·         Pappné Tóth Ildikó magyar-orosz-német szakos tanár, Földeáki Návay   Lajos Általános Iskola

·         Gachálviné Deli Ildikó tanító, Németh László Gimnázium, Általános Iskola

·         Csóka Miklósné magyar-ének szakos tanár, Németh László Gimnázium,   Általános Iskola

·         Nagy Katalin gyógypedagógus pszichopedagógia és autizmus spektrum   zavarok pedagógiája szakirányon, Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola,   Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

·         Molnár László kisegítő dolgozó (karbantartó), Kozmutza Flóra Óvoda,   Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai   Módszertan Intézmény

·         Antalné Varga Adrienn Anikó gyógypedagógiai tanár, Kozmutza Flóra   Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola,   Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani   Intézmény

·         Kiss Andrea tanító, Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Szabó Attila Jánosné kémia-biológia szakos tanár, Makói Általános Iskola   és Alapfokú Művészeti Iskola

·         Tóth Zoltán matematika testnevelés szakos tanár, Csanádpalotai Dér István   Általános Iskola

·         Frankó Edit tanító biológia szakos tanár, Maroslelei Általános Iskola

·         Horváth Jánosné testnevelés szakos tanár, Kozmutza Flóra Általános Iskola   és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium   és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

·         Vágó Veronika oboa-furulya tanár, Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola

·         Mucsi Zoltán képzőművészet, Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola

·         Dr. Molnárné Megyeri Anikó magyar-angol szakos tanár,   Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

·         Miskolczi Csilla tanító, Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

·         Bagi Károlyné iskolatitkár,  Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános   Iskola

·         Törökné Török Ildikó biológia-fizika szakos tanár, Csongrádi Batsányi János   Gimnázium

·         Túri-Kis Mariann iskolatitkár, Csongrádi Batsányi János Gimnázium

·         Dr. Nagy Enikő történelem-könyvtár-informatika, Horváth Mihály Gimnázium

·         Pálinkó György Vince történelem-könyvtár, Horváth Mihály Gimnázium

·         Gulyás Szilvia tanító, Szentesi Koszta József Általános Iskola

·         Hortobágyi Éva angol-magyar szakos tanár, Szentesi Koszta József   Általános Iskola

·         Hercz Szilvia, grafika, Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

·         Bíró Gáborné takarító, Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

·         Czibulya Edina Szabina biológia-testnevelés, Fábiánsebestyéni Arany   János Általános Iskola

·         Virágos Zoltán informatika, Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola

·         Dömsödi Eszter mérnöktanár, Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola

·         Füri Melinda tanító, Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános   Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

·         Muskóné Kádár Éva tanító, Csongrád és Térsége Általános Iskola Bokrosi   Általános Iskolája

·         Pintér Erika Zsuzsanna tanító, Csongrád és Térsége Általános Iskola   Piroskavárosi Általános Iskolája

·         Szarvas Alexandra gitártanár, Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli   János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

·         Varga Zsuzsanna tanító, Csongrád és Térsége Általános Iskola Galli János   Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája

·         Ujszásziné Takács Ágnes matematika, Csongrád és Térsége Általános   Iskola László Gyula Általános Iskolája

·         Orosziné Ábel Tünde tanító, Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent   László Általános Iskolája

·         Lantosné Deák Tünde tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos   gyógypedagógus, Kozmutza Flóra ÁItalános Iskola és Szakiskola Rigó   Alajos óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes   Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

·         Mircsov Antal Ferencné technikai dolgozó, Szentesi Klauzál Gábor   Általános Iskola

·         Böszörményi Edit tanító, Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Gyovai Annamária Gyógypedagógus értelmileg akadályozott szakon,   Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Csongrádi Tagintézménye

·         Szász Gáborné takarító, Szegvári Forray Máté Általános Iskola

·         Papné Mészáros Réka magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem   szakos tanár, Szegvári Forray Máté Általános Iskola