INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A SZENTBALÁZSI KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Az elnyert támogatás összege 571 587 306Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2017.09.01. – 2020.08.31. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00048
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

A fejlesztést követően 2 tanteremmel bővülne intézményünk. A beépítés során maximum 240 m2 bruttó alapterülettel bővíthető az épület. Ez két szinten 384 m2 nettó alapterület bővítést tesz lehetővé. Egy tanári és 3 iroda a bővítés hatására áthelyezésre kerülne. A főbejárati előlépcső átalakításra kerül.

Az informatikai/nyelvi labor felújítása, a meglévő egyéb helyiségek (közlekedők, szociális helyiségek, egyéb kiszolgáló helyiségek) felújítása hozzájárul egy komfortosabb, jobb minőségű intézménynek a működéséhez, amelybe a diákok szívesen töltik idejüket a kötelező tanórákon kívül is.

A fejlesztésből 1 természettudományos labor kialakítása valósulna meg a mai kor követelményeinek, színvonalának és eszközellátottságának megfelelően. Jelenleg az intézmény akadálymentesítése nincs megfelelően megoldva.

Az iskola fő épülete és a B épületet összekötve az egész intézmény akadálymentesítése megoldható lenne. Az új építmény hozadékaként akadálymentes vizesblokkok kerülnének kialakításra szintenként.

Az intézmény energiahatékonysági mutatói nem felelnek meg a jelenlegi előírásoknak. Ennek kiküszöbölésére homlokzati illetve födémszigetelés, új nyílászárók kerülnek beépítésre. A fűtési valamint az elektromos rendszer a közel 10 éves felújítást követően korszerűtlenné vált, cseréjük, korszerűsítésük indokolt.

A tornacsarnok a fejlesztés során jelentős korszerűsítésen megy keresztül. Egyéb építészeti munkák során a tornacsarnok épületében:

·         festések,

·         tetőburkolat korszerűsítése, bádogozási munkák, szükséges ácsszerkezetek cseréje,

·         festések,

·         belső nyílászárók cseréje,

·         vizesblokkok komplett felújítása történik meg.

Az iskola udvarán sportolásra alkalmas sportudvar kerül kialakításra sportolásra alkalmas szabadtéri sportburkolatból. Az épület megközelíthetősége, az udvar használhatósága miatt a környezet komplett rekonstrukciója szükséges. Ennek keretein belül kerülnek kialakításra a területen:

·         gyalogos közlekedési útvonalak

·         járműközlekedési útvonalak, parkolók

·         támfal megerősítések

·         parkosítás.

Ahhoz, hogy a tanulók számára biztosítani tudjuk a versenyképes tudást és az élményszerű nevelés-oktatást, nagyon fontos, hogy gyermekeink a lehető legjobb körülmények között tölthessék el az iskolai időt, így mindent megteszünk, hogy infrastrukturálisan megfelelő környezettudatos iskolába járhassanak.

A Szentbalázsi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást, vagyis a nyitottságra ösztönző nevelést, illetve, hogy emelje az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Iskolánk céljához tartozik továbbá az iskolaelhagyás elkerülése, csökkentése.

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken 

 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 4 000 m2  

 

Monitoring mutatók:

 

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 150 fő 

Cél elérési dátuma: 2020.01.31  

 

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.