INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A GÁBOR ANDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Gábor Andor Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Az elnyert támogatás összege 1 088 118 930 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2017.10.01. – 2020.09.30. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00032
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

A projekt fő célja a Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában lévő Gábor Andor Általános Iskola valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek kialakítása. A térségi oktatási problémák felszámolása érdekében megtörténik több, egymás környezetében elhelyezkedő oktatási intézmény összevonása és egy területi központi iskola létrehozása.

 

A 2017.09.01-2020.08.31. között megvalósuló fejlesztés során az előzetes műszaki koncepció alapján megtörténik a meglévő épület fűtési rendszerének felújítása, korszerűsítése, a határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, megfeleltetése a TNM rendelet költségoptimalizált szintjének. További épületenergetikai korszerűsítést jelent egy háztartási méretű napelemes rendszer telepítése. Az intézmény létszámának bővítése miatt szükségessé váló tantermek elhelyezése a projekt során kialakításra kerülő tetőtérben történik, illetve ezzel párhuzamosan a szükséges akadálymentesítési átalakítások is elkészülnek.

Felújításra kerül a meglévő tornaterem padló és tetőszerkezete, kialakításra kerül egy természettudományos szaktanterem a szükséges kiegészítő funkciókkal együtt. A fejlesztés során megújul az iskola környezete, a zöld felületek, illetve létesítésre kerül egy 15x30 méteres tornacsarnok és egy tornaszoba a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében.

 

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken 

 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 4 000 m2  

 

Monitoring mutatók:

 

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 525 fő 

Cél elérési dátuma: 2020.09.30  

 

A projekt hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljainak eléréséhez, elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, a tanulók hátránykompenzációját.

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.