ISKOLAKÖZI SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM A CSURGÓI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Az elnyert támogatás összege 14 985 604Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2018.01.01. – 2019.12.31. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00150

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

Projektünk célja illeszkedik a Pályázati felhíváshoz, vagyis elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy intézményünkben csökkenjen a korai iskolaelhagyók számának, és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzzük. Ezt szolgálják nyelvi óráink, egészséges életmóddal kapcsolatos foglalkozásaink, az irodalmi/generációs foglalkozások, továbbá a szakmai kirándulások is. Választott tématerületeink: Az egészséges életmód fontossága, generációk közötti együttműködés.

Projektünk során a Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskolával működünk együtt, testvériskolaként. A választást az indokolja elsősorban, hogy eltérő szociális hátterű tanulók alkotják a diákok összetételét, mint intézményünkben. A program így lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.

 

A projektbe bevonásra kerülő tanulók száma 50 fő. A létszám meghatározásánál szem előtt tartottuk, hogy egy bevont tanuló csak egyszer vehető figyelembe, illetve azt is, hogy a projektbe bevont tanuló a mutatóba abban az esetben számítható be, ha a projekt keretében megvalósított szakmai programok 80%-án részt vett. Megvalósuló programelemek:

I. „Egy nyelvet beszélünk?” című foglalkozássorozat

II. programtevékenységek kidolgozása, a választott tématerületeknek megfelelően

III. a) „Az egészség a legnagyobb ajándék” című foglalkozássorozat

IV. Generációk közötti együttműködést elősegítő, magyar nyelv- és irodalom foglalkozás

V. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok

VI. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása

VII. a) Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása és folyamatos üzemeltetése

VII. b) A testvériskola fogadása intézményünkben, testvériskola meglátogatása

VII. c) Előadássorozat

VII. d) Balatoni nyári tábor

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.