Az elnyert támogatás összege 109 972 668 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2018.01.01. – 2020.12.31. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00011
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a pályázat keretében a kiválasztott tanintézményeiben a digitális pedagógia módszertani csomagjaira épülő pilot programokat valósít meg, amelyek segítségével a pedagógusok a digitális felkészültségüket, módszertani kultúrájukat növelhetik, valamint a mindennapi pedagógiai munkájukban az IKT-használatot erősíthetik.

A kiválasztás szempontjai voltak, hogy a lehetőségek szerint minél több területen tudjuk a közvetlen gyakorlati alkalmazásban kipróbálni a digitális módszertan új eszközrendszereit és azt meghonosítani az egyes intézményekben.

Célunk, hogy a diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés, feldolgozás, kollaboráció IKT-val támogatott megoldásainak használata, valamint, hogy a pedagógusok kapjanak módszertani támogatást a digitális pedagógiára épülő tanórákra felkészülésben és a tanórák megtartásában.

A programba bevont intézmények és azok alkalmazandó digitális módszertani területei:

1.         Munkácsi Mihály Gimnázium (Kaposvár)

           kreativitás fejlesztése

2.         Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposmérő)

           kreativitás fejlesztése

           problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

3.         Kótai Lajos Általános Iskola (Lábod)

           szövegértés fejlesztése

4.         Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Somogyjád)

           matematikai kompetencia fejlesztése

           kreativitás fejlesztése

           szövegértés fejlesztése

           problémamegoldó gondolkodás fejlesztése


Műszaki szakmai eredmény

Digitálisan korszerűsített intézmények

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 4

 

Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként, amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 4

 

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 40

 

Digitálistartalom-fejlesztés

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 10   

 

Pilot program implementációját támogató események

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 8

 

Monitoring mutatók:

 

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 40 fő

Cél elérési dátuma: 2020.12.31  

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.