A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Projektidőszak: 2023.03.01. – 2023.09.30.

Projekt költségvetés: 183.358.867 Ft, mely 100% mértékű, vissza nem térítendő támogatás

A projekt kedvezményezettje: Kaposvári Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási helyszínei:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel
Tagiskola
OM azonosító: 033966
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c.  

2. Mezőcsokonyai Általános Iskola Somogysárdi telephelye
OM azonosító: 203472
7435 Somogysárd, Fő utca 2.

3. Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye
OM azonosító: 201003
7500 Nagyatád, Árpád utca 2.

4. Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola
OM azonosító: 201315
7562 Segesd, Iskola utca 1.

5. Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és
Kollégium
OM azonosító: 038552
7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.

A projekt célja:

A projektben érintett 5 iskola elektromos terhelését lényegesen kisebbre tervezték, és kialakításukban az elektromos hálózatok nem feleltek meg a 21. századi digitális oktatási környezet kihívásainak. A rendelkezésre álló IKT eszközök használhatóságához szükséges volt a stabil, korszerű elektromos hálózat, biztosítva a modern tanulási környezetet, és a minőségi oktatásban való részvétel lehetőségét a vidéki tanulók részére is.

Az 5 helyszínen az alábbi fejlesztések valósultak meg:

1. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola

A meglévő általános iskola épületbelső erősáramú hálózatának felújítása, szabványosítása történt. A lépcsőházakban, folyosókon a biztonsági világítás és az üzembiztonság javítását biztosító áramkörök felújítását végeztük el.

A hálózati elosztók és azok táplálását biztosító rendszert korszerűsítettük. Megszüntettük az érintésvédelmi hiányosságokat.

2. Mezőcsokonyai Általános Iskola Somogysárdi telephelye

A fejlesztéssel az érintett területen a tornacsarnok meglévő világítása és erősáramú elosztóját szabványosítottuk, a tornaterem villámvédelmi rendszerét is kiépítettük.

A fenti helyen készülő épület villamosenergia ellátását biztosító új elosztó berendezés és új energiahatékony világítás alakítottunk ki.

3. Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagintézménye

Az erősáramú hálózat korszerűsítettük a nagyobb üzembiztonság érdekében, valamint a szerelvényeket egységesítettük. Új vezeték hálózatot építettünk ki amely kábelcsatornákban került elhelyezésre részben az épületszerkezetek miatt, részben pedig a helyreállítások költségeinek csökkentése érdekében. Az energiatakarékosságot figyelembe véve a mosdókban, öltözőkben, közlekedési területeken mozgásérzékelős lámpatesteket alakítottunk ki. Megvalósult a szinti elosztók cseréje mellett, a tantermekben található kiselosztók korszerűsítése is. A földszinti helyiségek villamoshálózatát is korszersítettük.

4. Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola

A nagyobb üzembiztonság érdekében, az erősáramú hálózatot és a világítótesteket korszerűsítettük, valamint egységesítettük a szerelvényeket. Az új vezetékek kábelcsatornában helyeztük el, részben az épületszerkezetek, részben pedig a helyreállítási költségek csökkentése miatt. Az energiatakarékosságot figyelembe véve a mosdókban, öltözőkben, közlekedési területeken mozgásérzékelős lámpatestek alakítottunk ki.

5. Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Kollégium

A cél az épület energetikai paramétereinek javítása volt, ezért az elavult világítási rendszert korszerűsítettük  és LED-es lámpatesteket építettünk be. Ehhez kapcsolódóan szükségessé vált az elektromos hálózat korszerűsítése is, melynek során a régi alumínium vezetékezés és a régi elosztó szekrényeket elbontottuk és korszerű elosztókat alakítottunk ki áramvédő kapcsolókkal a belőlük kiinduló réz vezetékezéssel.

A felújítás során biztosítottuk a részleges és az infokommunikációs akadálymentesítést is.