A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola második alkalommal szervezte meg a sajátos nevelési igényű tanulók számára létrehozott programot. A szakmai nap az „Egészség legyen!- Kaposvár 2030” programban, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal és a Kaposvári Tankerületi Központtal együttműködése révén valósítottuk meg.

A programra hat alapfokú művészetoktatási intézményből 20 produkciót küldtek be a tanárok. A találkozón kötelező anyag nem volt, minden tanuló a saját tudásának és képességeinek figyelembevételével adhatta elő műsorát, ami maximum 3 perc hosszúságú lehetett.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként szakmai továbbképzésként is megszervezte az iskola a programot, melynek címe: A zeneiskolák és a pedagógusok szerepe az SNI-s tanulók tehetséggondozásában. Az aktuális járványügyi helyzetet figyelembe véve a programot a szervezők nem tudták jelenléti formában megvalósítani, ezért megkérték a jelentkezőket, hogy produkciójukról készítsenek felvételt, és azt küldjék be a versenyre.

Ezeket a zsűri december 16-án, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Hangversenytermében hallgatta meg és értékelte. A zsűri tagjai Dr. Benczéné Csorba Margit, Nagyné Soltra Monika és Pályi János voltak.

Értékelésükben az egyéni képességek figyelembevételével, építő és támogató értékeléssel segítették elő a további zeneiskolai munkát. Kiemelték, hogy a zene gyógyító ereje megmutatkozik a mindennapokban, a zenét tanuló, sajátos nevelési igényű diákok készségeinek és képességeinek fejlődése látványos változást mutat a zeneiskolai képzés hatására. 

Az alábbi eredmények születtek:

Egyéni produkciók: 3 kiemelt arany minősítés, 8 arany minősítés, 9 ezüst minősítés

Csoportos produkciók: 2 arany minősítés

A felkészítő tanárok és a nevező intézmények emléklapot, a versenyzők a minősítés mellé érmet, oklevelet és ajándéktárgyat kaptak.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola tantestülete köszönetét fejezte ki a Kaposvári Tankerületi Központ anyagi és erkölcsi támogatásáért.

A szervezők nevében is reméljük, hogy jövőre személyes jelenléttel, hagyományosan újra sor kerülhet a versenyre.