EFOP-4.1.3-17-2017-00422

Péter András Gimnázium és Kollégium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00422

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 27 045 263 forint

Támogatás mértéke:
100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

•  a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• mindezek által a nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal  az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

A Péter András Gimnázium és Kollégium Szeghalom határában, a település központjától néhány km távolságra, a Berettyó-folyó mellett helyezkedik el. A középiskola székhelye a gimnázium régi és új épülete (Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.).

Mindkét épület tekintetében csak állagmegóvás történt az elmúlt évtizedekben, az is csak a legszükségesebb esetekben. Az előírásoknak megfelelően a tisztasági festések tanév végén a végzősök osztálytermeire korlátozódtak. Évek óta nem megoldott az akadálymentesítés, így a tantermek megközelítése mozgáskorlátozott személyek által nem lehetséges.

Visszatérő problémát jelentek a nyári nagy esőzések alkalmával gyakori beázások, a káresemények sorában rendszeresen falleázások és az osztálytermek parkettájának felpuffadása jelentkezik. A nyílászárók mindkét épületben korszerűtlenek (1926, 1963), deformáltak, helyenként a zárásuk is komoly problémát jelent. Cseréjük évek óta indokolt lenne. A gyakori beázások, télen a szigetelésük hiánya okoz gondot, ezek megoldásával a működési költségek jelentős csökkentésén túl a környezetmegóvás is elősegíthető.

Az intézmény mára felszereltségében, berendezésében elavult. A korszerű oktatásra nem alkalmas tantermek (17 tanterem/osztályterem és 6 szaktanterem) közül az elmúlt években kettőben történt parkettacsere. A testnevelési órák lebonyolításához a megemelkedett óraszám függvényében a feltételek nem biztosítottak, a teremhiányt a Városi Sportcsarnok használatával megoldott. Az iskola egy tornateremmel rendelkezik, amely alapterülete alapján tornaszobaként funkcionál. A tornateremhez tartozó vizesblokk felújítása 2007-ben történt meg.

A tantermek kihasználtsága változó, méretük az osztálylétszámokhoz igazodik, annak megfelelő. Infrastruktúrájuk hasonló: tantermenként tanári asztal, tanulói padok és hozzájuk tartozó székek és a kabátok részére falifogasok találhatók.

Szünetekben megfelelő időjárás esetén a diákok az udvaron tartózkodhatnak, amely főleg füvesített, kevés virággal. Előszeretettel használják ilyenkor a kosárlabda-pályát mozgásigényük kielégítésére. A diákönkormányzat közreműködésének köszönhetően minden évben a Ballagási ünnepség előtt közös virágültetésre kerül sor.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Az új épületszárnyban az utcafront és az udvar felől a bejárati ajtók cseréje valósult meg, új műanyag tokszerkezetű, hőszigetelt üveggel. Az utcafront felőli bejratnál az előtérben lépcsőlift került beépítésre. A nevelői szoba, az ifjúsági iroda festése, parketta felújítása, vizesblokkokban ablak felújítása, takarító szertár kialakítása és mozgáskorlátozott mellékhelyiség kialakítása történt meg.

A régi épületszárnyban, két tanteremben és a könyvtárban a parketták felújításra kerültek. Az emeleti vizesblokkokban új nyílászárók kerültek elhelyezésre.

Az iskolai konditeremben új PVC sportburkolat került lefektetésre, megvalósult a tornatermi vizesblokkok felújítása, valamint sporteszközök beszerzése történt meg.

Megtörtént a nyelvi labor padlóburkolatának felújítása, elektromos rendszerének kiépítése. IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver és nyelvi labor bútor is beszerzésre került.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Futizó Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 12.990.000 forint értékben.