BEFEJEZŐDÖTT A KISTELEKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INFRASTRUKTURÁLIS FEJESZTÉSE
EFOP-4.1.2-17-2017-00125
2023. június 8.

A Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kisteleki Általános Iskola és Kollégiumot a Széchenyi 2020 programban, 790,33 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újítottuk meg. A beruházás eredményeként a meglévő épületet felújítottuk, egy emelettel bővítettük, illetve egy új épületszárnyat is kialakítottunk. Az infrastrukturális fejlesztéseken túl, több mint 72 millió forint értékben bútor- és infokommunikációs eszközöket szereztünk be.

Az iskola felújítását az EFOP 4.1.2-17-2017-00125 számú, „A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és hátránykompenzáció a Kisteleki Általános Iskolában” című projekt segítségével, a Széchenyi 2020 programban, európai uniós forrásból végeztük el. A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium komplex fejlesztése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény megteremtse a hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezetet tanulói számára, és felkészüljön a XXI. század kihívásaira.

A minőségi oktatást, a fenntartható fejlődést, a költség- és energiatakarékosságot, valamint az akadálymentes megközelíthetőséget fokozottan szem előtt tartó fejlesztéssel támogattuk az intézmény értékközvetítő szerepét, melyek révén a korszerű nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszere hozzáférhetővé válik mind a Kisteleken, mind a járás kistelepülésein és tanyai térségeiben élő gyermekek és a családjaik számára is.

 

A konkrét célkitűzések között hangsúlyosan szerepelt a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek végzettség nélküli iskolaelhagyásának, lemorzsolódásának csökkentése. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki és fejlesztettük az infrastrukturális eszközrendszert, így az intézmény az esélyteremtéssel biztosíthatja a hátránykompenzációt.

 

Hasonlóképpen fontos volt a tehetségazonosítást és -fejlesztést támogató pedagógiai eszközrendszer kialakítása, továbbfejlesztése. A modern korban kiemelt jelentőségű a digitális kompetenciák összehangolt fejlesztése, ehhez a XXI. századi igényeknek megfelelő terem- és eszközfeltételeket alakítottunk ki. A hatékony pedagógiai eszközrendszer alkalmazásával és a módszertani megújulásával lehetővé vált a gyerekek továbbtanulási, pályaválasztási esélyeinek javítása.

 

A Kisteleki Általános Iskolában a fejlesztés eredményeként a meglévő iskolaépület felújításán túl – az emeltráépítéssel hét új tantermet alakítottunk ki: három fejlesztő-logopédiai, egy informatikai és három egyéb szaktanterem szolgálja a minőségi oktatást. Bővültek a közösségi terek és a kiszolgálóhelyiségek is. Az új épület földszintjén technika terem és fejlesztő szaktantermek kaptak helyet, az emeleti részen pedig könyvtár várja a tanulókat. Az új épület teljes kialakításában akadálymentesített.

 

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl 72 millió forintból vásároltunk eszközöket az iskola számára. Ennek köszönhetően az intézménybe új bútorok és informatikai eszközök is érkeztek.

 

A projekt összesen 790,33 millió forint támogatásból valósult meg, amelyből az Európai Unió vissza nem térítendő támogatása 712,1 millió forint volt.

 

Információ: https://kk.gov.hu/szeged

E-mail: DSGwSyasvjiR6ZJ2UY2c3plZ2VkQGtrLmdvdi5odQ==