Készségek és kompetenciák fejlesztése a Jászságban


Jászberény Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A jászberényi Lehel Vezér Gimnázium valamint Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fejlesztését segíti a Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-3.2.5-17-2017-00016 azonosító számú „Együttműködés a természettudomány útján” című pályázattal nyert támogatása. A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A projekt részcélja, hogy megalapozzuk a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételt és az ehhez szükséges készségeket a résztvevő elsajátítsák a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. A programmal segítjük a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztését, kiemelten fókuszálva az matematikai és informatikai területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében,  továbbá támogatjuk a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek felkészültségét is.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 50.000.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt előreláthatólag 2020. november 30.-ig valósul meg.

Európai Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium valamint Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai fejlesztése.

A kedvezményezett neve Jászberényi Tankerületi Központ
A projekt címe: Együtt-működés a természettudomány útján
A szerződött támogatási összeg: 50.000.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A projekt részcélja, hogy megalapozzuk a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételt és az ehhez szükséges készségeket a résztvevő elsajátítsák a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.
A projekt várható befejezésének dátuma: 2020. augusztus 31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00016