A „SZÜLŐ-SULI A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN” projekt sajtóközleménye

2018. 02. 01.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény

„SZÜLŐ-SULI A HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN”

 

A Hatvani Tankerületi Központ 80 millió forint támogatást nyert „Szülő-suli a Hatvani Tankerületi Központ iskoláiban” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület öt intézményében, a Csányi Szent György Általános Iskolában, a Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában, a Halmajugrai Arany János Általános Iskolában, a Nagyfügedi Arany János Általános Iskolában és a Recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában megy végbe szakmai tartalmú fejlesztés.

A program kezdete 2018. 02. 01., befejezése 2020.10.29.

 

A pályázat célja, a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés, melyet egyéni fejlesztési terven alapuló mentori tevékenység segít. Ehhez alapvető fontosságú a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, valamint az iskola és család szorosabb együttműködését segítő programok szervezése.

 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy az eredményesség és hatékonyság mérése adott időközönként megvalósuljon és az értékelés alapján megtörténjen a fejlesztés irányának intenzitásának és módszereinek korrekciója.

 

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, személyiségközpontú egyéni fejlesztésen keresztül kívánja megszólítani azokat a -jellemzően hátrányos helyzetű- tanulókat és családjaikat, ahol a tanulási motiváció erősítést igényel.

Azonosítószám: EFOP-3.11.1-17-2017-00003

Támogatás összege: 80 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan  oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta

Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: mrzOkHrbS64TOWMTaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==