A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésében és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Hódmezővásárhely 13136/33 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. szám alatti feladatellátási helyen található, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola használatában lévő 8 m2 alapterületű eladóhelyiség és a 6 m2 alapterületű raktárhelyiség iskolai büfé üzemeltetése céljából való bérbeadása.

1.      A pályázati felhívás tárgya:

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésében és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Hódmezővásárhely 13136/33 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16. szám alatti feladatellátási helyen található, a Németh László Gimnázium, Általános Iskola használatában lévő 8 m2 alapterületű eladóhelyiség és a 6 m2 alapterületű raktárhelyiség iskolai büfé üzemeltetése céljából való bérbeadása. A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel kell lenniük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által összeállított és a Magyar Dietetikusok ajánlásával közzétett „Segédlet az iskolabüfék árukínálatának kialakításához” című ajánlásban foglaltakra.

2.      A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és székhelye megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva:

„Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Németh László Gimnázium,

Általános Iskola büféjének üzemeltetése

Határidő előtt, illetve iktatóban felbontani tilos!”

magyar nyelven, 1 darab eredeti példányban (aláírással és személyi adatokkal ellátva) kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. szám alatt található irodájába, vagy postai úton a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központnak címezve.

A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a 3. pontban meghatározott pályázati határidőig sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a Pályázót terheli.

3.      A pályázat benyújtásának határideje:

2024. augusztus 8. napja 10:00 óra, azzal, hogy a Pályázó a határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázatát.

A további részletek megtalálhatók a kapcsolódó anyagokban!