Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00307

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése


A szerződött támogatás összege: 128 112 136 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017. 10. 01. - 2021. 10. 31.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00307

 

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A pályázat előkészítése során műszaki szakemberek kerültek felkérésre, az iskola épületeinek, tereinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmények vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A tevékenységek tervezésénél a projektarányos akadálymentesítés elveit figyelembe vettük. A projekt összköltsége:128 112 136 Ft A projekt időtartama: 2017. 10. 01. - 2021. 10. 31. A projekt megvalósítása során 3 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:


1. Önállóan támogatható tevékenységek:


1.1 A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések

1.2 A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje.

1.3 A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése

1.4 A nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése (nyelvi labor).

1.5 Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas helyiségek kialakítása, felszerelése.

1.6 Közösségi terek kialakítása, szükséges eszközök és bútorok beszerzése.


2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment

2.3 Könyvvizsgálat – projektünk esetében nem releváns

2.4 Horizontális követelmények

2.5 Tájékoztatás, nyilvánosság


3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


3.1 Beázások, födémhibák megszüntetése

3.2 Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. klubhelyiség, könyvtár, stb.), információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása

3.3 Energetikai korszerűsítés

3.4 Iskolaudvarok felújítása, ehhez kapcsolódó udvari eszközök beszerzése, a tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás, zöldterület-fejlesztés,- növelés) Műszaki-szakmai eredmény: A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség száma: összesen 32 db. Részletesen: 24 tanterem, 1 szertár, 1 tanári szoba, 2 iroda, 2 helyiség a kézművesházban, 1 tornaterem, 1 tornaszoba. Indikátorok: Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 332 fő.