Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00321

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Martonvásári Beethoven Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése


A szerződött támogatás összege: 40 708 580 Ft


A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2017. 10. 01. - 2021. 10. 31.

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00321

 

 

A projekt bemutatása:

A projekt célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A pályázat előkészítése során műszaki szakemberek kerültek felkérésre, az iskola épületeinek, tereinek és eszközállományának szakszerű állapotfelmérésére, melynek eredményeként az intézmények vezetőinek részvételével készültek el az előzetes tervdokumentumok, költségtervek és eszközlisták. A tevékenységek tervezésénél a projektarányos akadálymentesítés elveit figyelembe vettük. A projekt összköltsége: 40 708 580 Ft. A projekt időtartama: 2017. 10. 01. - 2021. 10. 31. A projekt megvalósítása során 3 mérföldkő került betervezésre, melyből az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezésének várható időpontja. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

1. Önállóan támogatható tevékenységek:

1.1 A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje.

1.2 A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése

1.3 A nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítése, eszközök beszerzése 1.7 Közösségi terek kialakítása, szükséges eszközök és bútorok beszerzése.

2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

2.1. Projekt előkészítés

2.2. Projektmenedzsment

2.3 Könyvvizsgálat – projektünk esetében nem releváns

2.4 Horizontális követelmények

2.5 Tájékoztatás, nyilvánosság

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

3.1 Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése

3.2 Tanári szoba kialakítása/felújítása/bővítése

3.3 A fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség(ek) kialakítása/bővítése Műszaki-szakmai eredmény: A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség száma: összesen 20 db. Részletesen: 15 tanterem (ebből 1 db természettudományi tanterem), 1 db nyelvi labor, 1 db közösségi tér, 1 db fejlesztő terem, 2 db tanári szoba. Indikátorok: Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 1 db Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása: 513 fő.