a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az általános iskolai beiratkozás időpontja a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7. §-ában rögzítetteknek megfelelően:

2021. április 15-16.

A Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon

 8:00 órától 19:00 óráig

tart a beiratkozás.

Az EMMI határozat elérhető az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf.

 

A részletes eljárásrendről a későbbiekben az iskolák honlapján tájékozódhatnak az érintett szülők.