Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7. §-ra a csatolt közleményt adom ki az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az Esztergomi Tankerületi Központ intézményeiben.
 
Muszela Szabolcs
tankerületi igazgató

A közlemény letölthető a kapcsolódó anyagok alatt.