Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint a tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-ra a csatolt közleményt adom ki az Esztergomi Tankerületi Központ illetékességi területén az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről.

 

Esztergom, 2022. március 17.

 

Muszela Szabolcs

tankerületi igazgató


A közlemény megtekinthető pdf formátumban a jobb oldalon lévő kapcsolódó anyagok menüpont alatt.