Közlemény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról - 2022/2023. tanév.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kecskeméti Tankerületi Központ a 2022/2023. tanévi általános iskolai beiratkozásról a mellékelt közlemény szerint tájékoztatja a szülőket.