Általános közzétételi lista


I. Szervezeti, személyzeti adatok


I.1. A közfeladatot ellátó szerv

Alapadatok
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835200
Elnevezés: Kecskeméti Tankerületi Központ
Székhely: 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835200-2-03
KSH statisztikai számjel: 15835200-8412-312-03
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361228
Vezető: Pálfi Tamás Ferenc tankerületi igazgató
Kinevezés kezdete: 2023. május 01.
Telefonszám: +36 (76) 795-232
Honlap: https://kk.gov.hu/kecskemet
Elektronikus levélcím: WsqrcTidVlnKLdMCn5ZMZm1a2Vjc2tlbWV0QGtrLmdvdi5odQ==
Hivatali kapu: Rövid név: KMETITK; KRID: 651198716

I.2. Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai

I.3. A szerv vezetőinek neve, szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztásának megnevezése, hivatali elérhetősége

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, felügyeleti, valamint törvényességi ellenőrzést gyakorló szerveinek adatai

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


II.1. A Kecskeméti Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint szabályzatok, nyilvántartások

II.2. A Kecskeméti Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.3. A Kecskeméti Tankerületi Központ sajtóközleményei, hirdetményei

II.4. A Kecskeméti Tankerületi Központ pályázatai

II.5. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje és helye

II.6. Köznevelési Statisztikai adatok

  • Tanuló létszám: tényleges: 21517 fő, számított: 24741 fő
  • Tankerület központ dolgozói létszám: 57 fő
  • Közalkalmazottak létszáma: 2982 fő

II.7. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás 

III. Gazdálkodási adatok


III.1.1 Elemi költségvetés

III.1.2. Éves költségvetési beszámoló 

III.1.3. Közbeszerzési terv

III.2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

III.3. Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

III.4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések és egyéb projektek 


IV. További közérdekű adatok 

Integritás tanácsadó neve:

Dr. Turóczi Zoltán

Levelezési cím:

6000 Kecskemét,

Homokszem utca 3-5.

E-mail cím:

xZeZdzac3zgOaW50ZWdyaXRhcy5rZWNza2VtZXRAa2suZ292Lmh1

Hivatali telefonszám:

+36 (76) 795 517

  • A Kecskeméti Tankerületi Központ adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve:

Szilágyiné Dr. Nagy Dóra

Levelezési cím:

6000 Kecskemét,

Homokszem utca 3-5.

E-mail cím:

JDWzSFI2NzZG9yYS5uYWd5LnN6aWxhZ3lpbmVAa2suZ292Lmh1

Hivatali telefonszám:

+36 (76) 795 517

Különös közzétételi lista


A belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szervek és intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 16/2023. (VI.9.) BM Utasítás 1. melléklet 19. pontja alalpján.

Adomány_2024_03

Adomány2_2024_03