Kisvárdai Tankerületi Központ

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A

Számlázási cím: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A
Adóigazgatási azonosító szám: 15835231-2-15
KSH statisztikai számjel: 15835231-8412-312-15
Központi telefonszám: 06/45-795-204

E-mail: oxeAT5DcM2Ma2lzdmFyZGFAa2suZ292Lmh1
Honlap: https://kk.gov.hu/kisvardaTörzskönyvi alapadatok:

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 835233
Elnevezés: KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT
Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841211 Oktatás igazgatása
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
Adószám: 15835231-2-15
KSH statisztikai számjel: 15835231-8412-312-15
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 361673
Vezető: Pásztor Gyula Csabáné
Kinevezés kezdete: 2016.11.30.
Fejezet: XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Létszámadatok

2022. október elsejei állapot szerinti tanulói létszám:

Tényleges: 11983 fő

Számított: 12701 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 39 fő

A Kisvárdai Tankerületi Központ feladatát hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok közjogi szervezetszabályozó eszközök

Hatósági ügyek intézésének rendje

A Kisvárdai Tankerületi Központ adatkezelési tájékoztatója

Kisvárdai Tankerületi Központ-Általános Közzétételi lista

25/2017. (VII.12.) számú szabályzat- A Kisvárdai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

7/2021. (VII.9.) számú szabályzat- A Kisvárdai Tankerületi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Adatkezelési Tájékoztató

Kijelölt felvételi körzethatárok  2022/2023.tanév

Kijelölt felvételi körzethatárok 2023/2024. tanév

Alapító okirat 2022.08.31

Szakmai Alapdokumentum 2022.09.01

Törzskönyvi kivonat 2022.10.20

Szervezeti és működési szabályzat

2017.évi költségvetési beszámoló

2017.évi költségvetési szöveges beszámoló

2018.évi költségvetési beszamoló

2018 évi költségvetési szöveges beszámoló

2019.évi költségvetési beszámoló

2020.évi költségvetési beszámoló

2021.évi költségvetési beszámoló

2022.évi költségvetési beszámoló

2019.évi költségvetési szöveges beszámoló

2020.évi költségvetési szöveges beszámoló

2021.évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2017.évi elemi költségvetés

2018.évi elemi költségvetés

2019.évi elemi költségvetés 1

2019.évi elemi költségvetés 2

2020.évi elemi költségvetés

2020.évi elemi költségvetés 2

2021.évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2018.évi közbeszerzési terv

2019.évi közbeszerzési terv

2020.évi közbeszerzési terv

2021.évi közbeszerzési terv

2022.évi közbeszerzési terv

2023.évi közbeszerzési terv

2021.évi közbeszerzési terv 1.számú módosítása

2022.évi közbeszerzési terv 1.számú módosítása

2022.évi közbeszerzési terv 2.számú módosítása

2023.évi közbeszerzési terv 1.számú módosítása

Nettó 5 millió Ft-ot elérő, illetve meghaladó szerződések 2017

Nettó 5 millió Ft-ot elérő,illetve meghaladó szerződések 2018

Nettó 5 millió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések 2019

Nettó 5 millió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések 2020

Nettó 5 millió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések 2021

Nettó 5 millió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések 2022

Kisvárdai_Tankerületi_Központ_EUs_projektek

Kisvárdai Tankerületi Központ - Térítési díj és tandíj szabályzata 2020.09.17

Szerződések Kisvárdai Tankerületi Központ

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában  a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Közlemények

Közérdekű adatokkal kapcsolatos 2022.évi statisztikai adatszolgáltatás

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Varga Kálmán István

4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A

Telefonszám: 06-45-795-212

Email: TftUex8jwYNljWZaXN0dmFuLmthbG1hbi52YXJnYUBray5nb3YuaHU=