Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A szervezet hivatalos neve: Kisvárdai Tankerületi Központ
Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A
Központi telefonszám: 06/45-795-204
E-mail: DhWVIkzqAlFBcegRTv2Yra2lzdmFyZGFAa2suZ292Lmh1
Honlap: kk.gov.hu/kisvarda
Adóigazgatási azonosító szám: 15835231-2-15
KSH statisztikai számjel: 15835231-8412-312-15
Számlázási cím: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A
Ügyfélfogadás rendje: Ügyfélfogadási rend
Szervezeti struktúra: szervezeti felépítés ábra
A szervezeti egységek feladatainak leírása: SZMSZ
Szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége: Szervezeti egység vezetői
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő szervek: Intézmények elérhetősége
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: Felettes szerv adatai
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Adatvédelmi tisztviselő
Információbiztonsági felelős neve és elérhetősége: Információbiztonsági felelős
Integritás tanácsadó neve és elérhetősége: Integritás tanácsadó

 

Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 

 835233

Elnevezés:

 KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

 841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15835231-2-15

KSH statisztikai számjel:

 15835231-8412-312-15

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

 361673

Vezető:

Pásztor Gyula Csabáné

Kinevezés kezdete:

 2016.11.30.

Fejezet:

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Létszámadatok

2023. október elsejei állapot szerinti tanulói létszám:
Tényleges: 11887 fő
Számított: 12618 fő
Tankerületi központ dolgozói létszáma: 35 fő

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat:  Alapító okirat és mellékletei
Törzskönyvi kivonat:  2022, 2024
Szervezeti és Működési Szabályzat: SZMSZ
Szakmai Alapdokumentum: 2022, 2023,
Kijelölt felvételi körzethatárok: 2022/20232023/2024, 2024/2025
Adatkezelési tájékoztató: 2018, 2021
Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás: 2022, 2023
A Kisvárdai Tankerületi Központ feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok közjogi szervezetszabályozó eszközök
Hatósági ügyek intézésének rendje
Általános közzétételi lista
A Kisvárdai Tankerületi Központ közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről
25/2017.(VII.12.) számú szabályzat-A Kisvárdai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyílvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata
7/2021. (VII.9.) számú szabályzat-A Kisvárdai Tankerületi Központ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

III. Gazdálkodási adatok

A szerv éves költségvetési beszámolója: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
A szerv éves költségvetési szöveges beszámolója: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
A szerv elemi költségvetése: 2017, 2018, 2019/1, 2019/2, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023/1, 2023/2, 2024
A szerv éves közbeszerzési terve: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
A szerv éves közbeszerzési tervének módosítása: 2021, 2022/1, 2022/2, 2023
Nettó 5 millió forintot elérő, illetve meghaladó szerződések : 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
A szerv EU-s projektjei: EU-s projektek
A szerv térítési díj és tandíj szabályzata: 2020
Kisvárdai Tankerületi Központ szerződései: Szerződések

Közlemények
Határozat a reprezentatív szakszervezetek megállapításáról
Tájékoztatás e-papír szolgáltatással kapcsolatban
Tájékoztató visszaélés-bejelentési rendszerről
A Kisvárdai Tankerületi Központ közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és küldemények érkeztetéséről

Menü

Navigáció