Törzskönyvi alapadatok

Törzskönyvi azonosító szám (PIR):

834995

Elnevezés:

BALATONFÜREDI TANKERÜLETI KÖZPONT

Székhely:

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata:

841211 Oktatás igazgatása

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Adószám:

15834993-2-19

KSH statisztikai számjel:

15834993-8412-312-19

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):

361740

Vezető:

Fenyvesi Zoltán Mihály

Kinevezés kezdete:

2022. 11. 01.

Fejezet:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend.

A Balatonfüredi Tankerületi Központ szervezeti felépítése

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása.

A Balatonfüredi Tankerületi Központ felettes, illetve felügyeleti szerve

A szervezet adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Alapító okirat és módosításai

SZMSZ

A Balatonfüredi Tankerületi Központ feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Adatvédelmi és adatbiztonsági rendjéről szóló szabályzat

A Balatonfüredi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

Adatbázisok, nyilvántartások

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

2021 2022 2023

2021.

2022. I.

2023. I.

2022. II.

2023. II.

2022. III.

2023. III.

2022. IV.

2023. IV.

Kollektív szerződés

Létszámadatok:

2021 2022

2021

2022

- A Balatonfüredi Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei

- A Balatonfüredi Tankerületi Központ pályázatainak leírása,eredményei, indoklása

III. Gazdálkodási adatok

        III./1 Elemi költségvetés

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2017. év

2018. év

2019. év I.

2020. év I.

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2019. év II.

2020. év II.

       III./2 Éves költségvetési beszámoló

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

       III./3 Szerződések

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2017/1

2018/1

2019/1

2020/1

2021/1

2022/1

2023/1

2017/2

2018/2

2019/2

2020/2

2021/2

2022/2

2023/2

2017/3

2018/3

2019/3

2020/3

2021/3

2017/4

2019/4

2021/4


         III./4 Európai Unió által támogatott fejlesztések

2017. II. negyedév

2018. I. negyedév

2023. év

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

       III./5 Közbeszerzési információk

Közbesezrési terv Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Megkötött szerződés

 2021. év

 2022. év

2023. év

  • Villamosenergia beszerzés

  • Földgáz beszerzés

2024. év

  • Villamosenergia beszerzés

  • Földgáz beszerzés

Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok

Balatonfüredi Tankerületi Központ által nyújtott támogatások

Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Balatonfüredi Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról

Szabályzatok

Közbeszerzési Szabályzat 2017.

Beszerzési szabályzat 2023

Adatvédelmi tisztviselő adatai:
Név: dr. Horváth Zoltán
E-mail: wIYIsSRZbnIDY8UyYmiEZVem9sdGFuLmhvcnZhdGgyQGtrLmdvdi5odQ==
Tel: 06-87/795-213

Integritás tanácsadó adatai: Kattintson ide!

Esélyegyenlőségi referens adatai:
Név: Kissné Leimeiszter Ágnes
E-mail: sQYbVDAHiEW3OMZYWduZXMubGVpbWVpc3p0ZXIua2lzc25lQGtrLmdvdi5odQ==
Tel: 06-30/131-0627

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról